Horizon 2020 Energi

DT-SPACE-06-EO-2019: International Cooperation Copernicus – Designing EO downstream applications with international partners

Deadline: 12. marts 2019

Cooperation with international partners is key to promoting the uptake of Copernicus globally, exploiting possibilities for integrating into - situ, space data and information technologies. Building the Copernicus full, free and open data policy, the Commission seeks to facilitate access to Copernicus data and information for interested international partners. Proposals shall address a wide variety of applications stemming from the use of Earth observation and their smart integration with other related technologies. Copernicus should be considered as part of the solution which may include other space or non-space inputs. This is likely to lead to greater value, opportunities and especially market uptake. 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Energi

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Energi

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Energi.

Om Horizon 2020 Energi

Med støtte fra Horizon 2020 Energi kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på energi-området. Det vil sige forskning, der understøtter udvikling af et bæredygtigt energisystem, der bygger på flere energikilder og lagringsmedier, samt øget energieffektivitet. Der gives bl.a. støtte til projekter indenfor energieffektivitet, grøn teknologi (vindenergi, solceller, geotermi, vandkraft, biobrændsel, varme/køling etc.) og smart city-løsninger.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant