Horizon 2020 Energi

SPACE-13-TEC-2019: SRC – In-Space electrical propulsion and station keeping

Deadline: 12. marts 2019

The challenge of this strategic research cluster (SRC) is to enable major advances in Electric Propulsion (EP) for in - space operations and transportation, in order to contribute to guarantee the leadership through competitiveness and non-dependence of European capabilities in electric propulsion at world level within the 2020 - 2030 timeframe, always in coherence with the existing and planned developments at national, commercial and ESA level. A disruptive electric propulsion technology is a technology that disrupts a status quo in the space sector. It could replace the dominant technology by providing radical improvem ents in performance or costs which are perceived as valuable by a customer or part of the market, or it opens up new opportunities not possible with the incumbent technology.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Energi

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Energi

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Energi.

Om Horizon 2020 Energi

Med støtte fra Horizon 2020 Energi kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på energi-området. Det vil sige forskning, der understøtter udvikling af et bæredygtigt energisystem, der bygger på flere energikilder og lagringsmedier, samt øget energieffektivitet. Der gives bl.a. støtte til projekter indenfor energieffektivitet, grøn teknologi (vindenergi, solceller, geotermi, vandkraft, biobrændsel, varme/køling etc.) og smart city-løsninger.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant