Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi

Yder 7 - 35 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi

Med støtte fra Horizon 2020 kan I gennemføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for fødevarer, landbrug, fiskeri og bioøkonomi. Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af programmet få:

 • € 1-5 mio. til teknologi- og produktudvikling
 • IPR – Patentrettigheder
 • Netværk til udviklingspartnere
 • Adgang til nye markeder
 • Teknologi- og videnstilførsel

Formålet med Horizon 2020 Fødevarer er at øge den europæiske konkurrenceevne i forhold til resten af verden og skabe nye arbejdspladser.

Muligheder ved Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder uanset branche og teknologiniveau. Det er således også interessant for virksomheder med traditionel produktion og ikke kun for højteknologiske virksomheder.
Det afgørende er, at virksomheden enten står over for en teknologisk udfordring, eller har en projektide til at løse en teknologisk/samfundsmæssig problemstilling. Gennem Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi kan virksomhederne få medfinansiering fra EU til projektets forskning og udvikling.

Opslag under Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi, vil blive udbudt til projekter indenfor følgende kategorier (se nederst på siden for aktuelle opslag):

 • Bæredygtig fødevaresikkerhed: Fra funktionelle økosystemer til sund mad og miljø og klimarigtig fødevareproduktion og –forbrug.
 • Landdistrikternes renæssance: Fra gård til samfund: forståelse af dynamik og modernisering af politikker, organisering af bæredygtige fødevarer og værdikæder ikke- fødevarer under omskiftelige forhold, udnyttelse af den digitale revolution, fremme af innovation og styrkelsen af den menneskelige og sociale kapital i landdistrikterne
 • Blå vækst: Bæredygtige ressourcer, bæredygtig europæisk akvakultur og bio-baseret plast

Krav til Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi

Der er 3 overordnede krav til et projekt for at kunne ansøge om støtte fra Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi :

 • Innovationshøjde - produktet/teknologien skal være ny(t) og løse en Europæisk problemstilling indenfor Fødevarer og/eller Bioteknologi.
 • Stort markedspotentiale eller stor samfundsøkonomisk impact – min. €100 mio over 5 år.
 • Projektet internationale partnere.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon 2020 Fødevarer, bioøkonomi og bioteknologi. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant