Horizon 2020 IKT

ICT-11-2018-2019: HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and Applications

Deadline: 17. april 2019

The Internet of Things and the convergence of HPC, Big Data and Cloud computing technologies are enabling the emergence of a wide range of innovations. Building industrial large-scale application test-beds that integrate such technologies and that make best use of currently available HPC and data infrastructures will accelerate the pace of digitization and the innovation potential in Europe's key industry sectors.

Innovation Actions targeting the development of large-scale HPC-enabled industrial pilot test-beds supporting big data applications and services by combining and/or adapting existing relevant technologies (HPC / BD / cloud) in order to handle and optimize the specific features of processing very large data sets.

 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant