Horizon 2020 IKT

ICT-23-2019: EU-Taiwan 5G collaboration

Deadline: 15. januar 2019

This activity, integrated end-to-end network for 5G trials, is to test 5G systems for specific applications and it follows up on the first targeted opening call with Taiwan in which 5G research and demonstration facilities offered by Taiwan towards collaborative 5G research with the EU.

The scope is to conduct 5G trials addressing technology and business validation of 5G end-to-end connectivity and associated management from applications in Taiwan that will support the development of mmWave, massive MIMO, new air interfaces, multi-user access and other technologies, aiming to increase the network capacity in an ultra-dense network and to provide access for a massive number of devices.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 IKT.

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant