Horizon 2020 IKT

ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods for cyber-physical systems of systems

Deadline: 28. marts 2019

Cyber-physical Systems of Systems (CPSoS), like transport networks or large manufacturing facilities, interact with and are controlled by a considerable number of distributed and networked computing elements and human users. These complex and physically-entangled systems of systems are of crucial importance for the quality of life of the citizens and for the European economy.

The focus is on dependable physically-entangled systems for applications in industrial sectors. Work is complementary to the initiative on European low-power microprocessor technologies, which addresses technology for HPC applications, and to the ECSEL programme, which addresses computing for CPSoS at higher TRL.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 IKT.

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant