Horizon 2020 IKT

ICT-20-2019-2020: 5G Long Term Evolution

Deadline: 28. marts 2019

Whilst 5G early introduction targets "local" network improvements (e.g. at radio access level), the longer term vision targets the realisation of pervasive mobile virtual services, through a network managing compute, storage and transport connectivity functions in an integrated way. The challenge is to transform the network into a low energy distributed computer.

Proposals may cover only one strand or cut across several strands.
Strand 1: Extension of virtualisation technologies and architectures for Network Management. 
Strand 2: Security: hardware, software technologies and architectures, level of abstraction for information sharing enabling tenants workloads to trust the host systems. 
Strand 3: Radio network enabling technologies, architectures and advanced signal processing

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 IKT.

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant