Horizon 2020 IKT

DT-ICT-11-2019: Big data solutions for energy

Deadline: 2. april 2019

Tomorrow's energy grids consist of heterogeneous interconnected systems, of an increasing number of small-scale and of dispersed energy generation and consumption devices, generating huge amounts of data. The electricity sector, in particular, needs big data tools and architectures for optimized energy system management under these demanding conditions.

Innovation Actions targeting large-scale pilot test-beds for big data application in the electricity sector. The aim is to develop/pilot and deploy a reference architecture for large-scale multi-party data exchange, management & governance and real-time processing (including distributed/edge processing) in the electricity sector and to translate this reference architecture into an open, modular data analytics toolbox for the safe and effective operation of grids and provision of innovative energy services.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 IKT.

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant