Horizon 2020 IKT

Advancing photonics technologies and application driven photonics components and the innovation ecosystem

Deadline: 17. juni 2020

The advancement of photonics depends on core photonics technology which can be applied in many different application areas. The challenge is to develop and apply core photonics technology for the next generation of devices (including components, modules and sub-systems) in order to drive innovation in key application areas, which are significant current or future markets and where photonics can bring a key competitive advantage.

Innovative photonic sensing solutions can contribute to reducing food production losses and food wastes, estimated in Europe at about 300 kg per capita, and to increasing food safety for the end consumer along the food production chain from farm to fork.

Increased pollution of air, soil and water is raising new concerns regarding the safety of the environment and its potential risks for European citizens’ health. Distributed smart photonic sensor networks involving public participation through community-based monitoring could assist in creating inventories of emitted pollutants, identifying pollution hotspots, and alerting citizens in real time on potential health risks.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant