Horizon 2020 IKT

COMPET-1-2017: Technologies for European non-dependence and competitiveness

Deadline: 1. marts 2017

Activities shall address technologies identified on the list of Actions for 2015/2017 focusing on those areas that have not so far benefitted from prior Framework Programme funding and representing the highest potential for being implemented through the types of action available in Horizon 2020.

Accordingly, the following priority technologies have been identified:

  • U09 - Cost effective multi - junction solar cells for space applications.
  • U16 - Space qualified GaN components and demonstrators.
  • U17 - High density (up to 1000 pins and beyond) assemblies on PCB and PCBs.
  • U21 - Very high speed serial interfaces.
  • U23 – Development of large deployable structures for antennas.
  • U26 - Space qualified carbon fibre and pre-impregnated material sources for launchers and satellite subsystems. 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Få vejledning om Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant