Horizon 2020 IKT

COMPET-2-2017: Competitiveness in Earth observation mission technologies

Deadline: 1. marts 2017

The aim of this topic is to demonstrate, in a relevant environment, technologies, systems and sub-systems for Earth observation. Proposals should address and demonstrate significant improvements in such areas as miniaturisation, power reduction, efficiency, versatility, and/or increased functionality and should demonstrate complementarity to activities already funded by Member States and the European Space Agency.

Proposals that develop technologies targeting TRL 6, or lower TRLs, are welcome.

Proposals are sought with relevance in the domain of technology development for space in the fields of:

  • Optical technologies.
  • Detector technology and complete detection chain enhancement.
  • Space sensors.
  • Active antennas for radar.
  • High performance and miniaturised optical (ultra-violet, visible, infra-red), and SAR sensors.
  • Sensors, actuators and control technologies for high precision Attitude and Orbital Control Systems (AOCS).
  • Technologies to advance in fractionated systems and formation flying for Earth Observation.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Få vejledning om Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant