Horizon 2020 IKT

EO-1-2017: Downstream applications

Deadline: 1. marts 2017

Copernicus, the Union's Earth observation and monitoring programme entered into force in 2014 and produces a wealth of data and information regarding the Earth sub-systems (land, atmosphere, oceans) and cross-cutting processes (climate change, emergency and security). Copernicus data and information are mainly made available on a free open and full basis. This is expected to unleash unique market opportunities.

Proposals may address a wide variety of applications stemming from the use of Earth observation and its smart integration with other related technologies. Copernicus should be considered as part of the solution which may include other space or non-space inputs. This is likely to lead to greater value, opportunities and especially market uptake. To this aim, a robust business model, which includes the phase of the project following the end of the public funding, shall be part of the proposal.

The choice of EO application is left to the proposer.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Få vejledning om Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant