Horizon 2020 IKT

GALILEO-1-2017: EGNSS Transport applications

Deadline: 1. marts 2017

The specific challenge of this topic is to develop innovative EGNSS based applications in aviation, road, maritime and rail that will make EGNOS and Galileo more available to transport users and enable new end-to-end solutions that require accurate and resilient positioning and navigation.

Innovation activities within this topic should build on: 

  • Exploitation of the distinguishing features of EGNOS and Galileo signals
  • Implementation of EGNSS based pilot projects and end-to-end solutions, ready for use by the private or public sector
  • Standards
  • Exploitation of synergies with other positioning and navigation systems

Proposals may be submitted in any of the following four transport domains: 

  • Aviation
  • Road
  • Maritime
  • Rail

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Få vejledning om Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant