Horizon 2020 IKT

GALILEO-3-2017: EGNSS professional applications

Deadline: 1. marts 2017

Proposals should aim at developing new innovative applications, building also on the combination of European Global Navigation Satellite System (EGNSS) with earth observation and Copernicus services, with commercial impact or with satellite communication. Proposals should have a clear market uptake perspective. Below are some areas which are identified as especially promising for further EGNSS application development:

  • Agriculture
  • Surveying and Mapping
  • Timing and Synchronisation
  • Other professional applications: clearly demonstrating amongst others the contribution of EGNSS differentiators, the potential of integration with earth observation data, and the future commercial potential are also invited.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Få vejledning om Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant