Horizon 2020 IKT

ICT-11-2017: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation

Deadline: 25. april 2017

Action: Pilots of Collective Awareness Platforms (CAPs) demonstrating new forms of bottom-up innovation and social collaboration exploiting digital hyper-connectivity and collaborative tools based on open data, open knowledge, open source software and open hardware, harnessing crowdsourcing or crowdfunding models. Within this vision, target areas for pilots include:

  • New participatory innovation models for economy and society, such as the collaborative or circular economy, collaborative public services and collaborative making
  • Solutions for sustainable lifestyles such as collaborative consumption and production, smart reuse and low carbon approaches
  • Emerging ethics of digital innovation, such as social entrepreneurship, direct democracy, privacy preservation and digital rights. 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Få vejledning om Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant