Horizon 2020 IKT

ICT-14-2016-2017: Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation

Deadline: 25. april 2017

Europe lacks a systematic transfer of knowledge and technology across different sectors and there is an underdeveloped data sharing and linking culture. The challenge is to break barriers and to foster exchange, linking and re-use, as well as to integrate data assets from multiple sectors and across languages and formats.  

Proposals should cover one of the following bullets: 

  • Data integration activities will address data challenges in cross-domain setups, where similar contributions of data assets will be required by groups of EU industries that are arranged along data value chains.
  • Data experimentation incubators should address big data experimentation in a cross- sectorial, cross lingual and/or cross-border setup. This setup should include access to data in different domains and languages, appropriate computational infrastructure, and open software tools. 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Få vejledning om Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant