Horizon 2020 IKT

ICT-16-2017: Big data PPP: research addressing main technology challenges of the data economy

Deadline: 25. april 2017

The challenge under this call  is to fundamentally improve the technology, methods, standards and processes, building on a solid scientific basis, and responding to real needs. 

Proposals are expected to address cross-sector and cross-border problems or opportunities of clear industrial significance. These will include (but are not limited to):

  • Software stacks designed to help programmers and big data practitioners take advantage of novel architectures in order to optimise Big Data processing tasks
  • Distributed data and process mining, predictive analytics and visualization at the service of industrial decision support processes
  • Real-time complex event processing over extremely large numbers of high volume streams of possibly noisy, possibly incomplete data. 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Få vejledning om Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant