Horizon 2020 IKT

ICT-23-2017: Interfaces for accessibility

Deadline: 25. april 2017

Research on user-driven multimodal interface design has advanced the usability and accessibility of many software and devices to the benefits of all people, especially for those with different functional abilities. However, despite progress, there are still many who are disadvantaged due to lack of accessible and usable systems. Among those are persons with neurological conditions and disorders as well as cognitive disabilities. 

Proposals under this call should cover one of the following themes:

  • Support the development of intelligent, affordable and personalised interfaces and affective computing for people with cognitive disabilities to enable them to undertake everyday tasks and in particular to improve communication and facilitate the uptake and use of digital services.  
  • ​Develop and test solutions, models and algorithms to improve (and act upon) information extraction from brain and neural signals, including through advances on state of the art electrodes and implantable devices. 
  • Building on ongoing efforts, develop and demonstrate decision support tools for the assessment of compliance to web sites accessibility standards and guidelines.  

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Få vejledning om Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant