Horizon 2020 IKT

ICT-31-2017: Micro- and nanoelectronics technologies

Deadline: 25. april 2017

The proposals must be in the scope of one of the following topics:

  • The development of new approaches to scale functional performance of information processing and storage substantially beyond the state-of-the-art technologies with a focus on ultra-low power and high performance.  
  • 3D sequential integration (at transistor scale) possibly mixed with 3D parallel integration (at circuit level) for system solutions to increase functionalities and capabilities.  
  • In Equipment Assessment Experiments, suppliers of innovative high-tech equipment install, assess and validate their prototypes or products that have left the R&D phase in environments that are very close to real-life conditions in cooperation with end-user 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 IKT

Få vejledning om Horizon 2020 IKT

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 IKT.

Alle opslag fra Horizon 2020 IKT

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 IKT kan virksomheder, organisationer og offentlige aktører udføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter, der underbygger EU's politikområder inden for informations- og kommunikationsteknologi. Der ydes tilskud til projekter inden for følgende kategorier: Teknologier til digitalisering af europæisk industri, europæisk datainfrastruktur, 5G, Next Generation Internet (NGI) og cybersikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant