Horizon 2020 Miljø

LC-CLA-02-2019: Negative emissions and land-use based mitigation assessment

Deadline: 19. februar 2019

Most low-carbon pathways leading to well below 2°C (or 1.5°C) stabilisation of the global temperature – in line with the Paris Agreement goals – include net negative emissions to compensate for residual emissions and temperature overshoot and highlight the critical role of land-use based mitigation. There is therefore a need to quantitatively assess the potential, effectiveness and impacts of negative emission technologies/practices and of land-use mitigation options.

The proposed action should address only one of the following sub-topics: Feasibility of negative emissions for climate stabilisation; Or land-based mitigation.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Miljø

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Miljø

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Miljø.

Alle opslag fra Horizon 2020 Miljø

Om Horizon 2020 Miljø

Med støtte fra Horizon 2020 Miljø kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på miljø-området. Der gives støtte til projekter der afhjælper negative påvirkninger af miljø og klima, herunder projekter indenfor affald og genbrug, vandressourcer, og CO2-reduktion og klimaforbedringer.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant