Horizon 2020 Nano, Materialer og Produktion

Part 5.ii - Page 13 of 107 DT-NMBP-02-2018: Open Innovation Test Beds for Safety Testing of Medical Technologies for Health

Deadline: 23. januar 2018

The medical technology industry is an important economic and social player in Europe. The challenge is to provide companies and users in this sector access to affordable and advanced testing facilities and services to facilitate the development of new and safe medical technologies.

Proposals submitted under this topic should include actions designed to facilitate cooperation, across Europe, with other projects; to enhance user involvement; and to ensure the accessibility and reusability of data produced in the course of the project.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Nano, Materialer og Produktion

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Nano, Materialer og Produktion

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Nano, Materialer og Produktion.

Alle opslag fra Horizon 2020 Nano, Materialer og Produktion

Om Horizon 2020 Nano, Materialer og Produktion

Med støtte fra Horizon 2020 Materialer kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU's politikker på områderne nanoteknologi, materialer og ny produktion. Der ydes derfor støtte til projekter indenfor nanoteknologi, bioteknologi samt avancerede materialer og produktionssystemer.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant