Horizon 2020 Sikkerhed

Yder 7 - 35 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Horizon 2020 Sikkerhed

Med støtte fra Horizon 2020 kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på sikkerhedsområdet. Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af programmet få:

 • € 1-5 mio. til teknologi- og produktudvikling
 • IPR – Patentrettigheder
 • Netværk til udviklingspartnere
 • Adgang til nye markeder
 • Teknologi- og videnstilførsel

Formålet med Horizon 2020 Sikkerhed er at øge den europæiske konkurrenceevne i forhold til resten af verden og skabe nye arbejdspladser.

Muligheder ved Horizon 2020 Sikkerhed

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder uanset branche og teknologiniveau. Det er således også interessant for virksomheder med traditionel produktion og ikke kun for højteknologiske virksomheder.
Det afgørende er, at virksomheden enten står over for en teknologisk udfordring, eller har en projektide til at løse en teknologisk/samfundsmæssig problemstilling. Gennem Horizon 2020 Sikkerhed kan virksomhederne få medfinansiering fra EU til projektets forskning og udvikling.

Opslag under Horizon 2020 sikkerhed, vil blive udbudt til projekter indenfor følgende kategorier (se nederst på siden for aktuelle opslag):

 • Krisehåndtering: Ekstremt vejr, kemisk - biologisk - radiologisk – nuklear (CBRN) forurening, klimatilpasning, naturkatastrofer, beskyttelse af betydningsfuld infrastruktur, kommunikationsteknologi, etc.
 • Kriminalitet og terrorisme: Retsmedicinsk infrastruktur og værktøj, internetovervågning, identitetsovervågning, sikkerhed i byområder, etc.
 • Grænsesikkerhed: Kyst- og landgrænsesikkerhed, radarsystemer, biometrisk data, skanning, fragtinspektion, ekstern sikkerhed etc.
 • Digital sikkerhed: Beskyttelse af personlig data, adgangskontrol, IKT og beskyttelse af betydningsfuld infrastruktur, sikker informationsdeling etc.

Krav til Horizon 2020 Sikkerhed

Der er 3 overordnede krav til et projekt for at kunne ansøge om støtte fra Horizon 2020 Sikkerhed:

 • Innovationshøjde - produktet/teknologien skal være ny(t) og løse en Europæisk problemstilling inden for Sikkerhedsområdet.
 • Stort markedspotentiale eller stor samfundsøkonomisk impact – min. €100mio over 5 år.
 • Projektet kræver 3 partnere fra 3 forskellige lande.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Horizon 2020 Sikkerhed. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

06
mar
2018

In the mid - and long - term the competitiveness of the space sector and its ability to serve the Union's internal and external policies, including the Space Strategy for Europe and the Common Security and Defence Policy, depends on the continuous incorporation of advanced basic technologies of common interest to all applications, including cross-cutting technologies such as power management, thermal control, materials and structures. Activities shall advance, or spin - in from other fields, space technologies in the domain of power management, thermal control, materials, structures and processes. Incremental or potentially disruptive advancements can be both targeted.

Kan jeres projekt få støtte fra Horizon 2020 Sikkerhed?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Horizon 2020 Sikkerhed. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant