Horizon 2020 Sikkerhed

SEC-10-FCT-2017: Integration of detection capabilities and data fusion with utility providers’ networks

Deadline: 24. august 2017

Proposals should address the deployment of detection systems in large and medium cities, in existing networks, or a combination of such networks, for instance for the detection of explosive precursors and illegal chemicals (drugs). Proposals shall address sewage networks and quality of air monitoring networks, and may address other networks. The experiment should last a significant period of time (at least two years).

Proposals should also provide for a mobile platform equipped to ascertain the composition and location of suspicious measurements, once data have been provided by the networked detection systems.

Proposals should provide for the prototype of a system controlling the detection systems and capable of fusing data provided by a variety of such networks, and of interfacing with other networks, pay particular attention to ethical issues raised when using such systems, and address the sustainability of such systems.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Sikkerhed

Få vejledning om Horizon 2020 Sikkerhed

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra Horizon 2020 Sikkerhed.

Om Horizon 2020 Sikkerhed

Med støtte fra Horizon 2020 Sikkerhed kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på sikkerhedsområdet. Der gives bl.a. støtte til projekter omhandlende modstandsdygtighed overfor naturkatastrofer, kriminalitet og terrorisme, grænsesikkerhed, samt digital sikkerhed.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant