Horizon 2020 Sundhed

SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate change and other factors

Deadline: 16. april 2019

A range of factors is responsible for the (re-)emergence of infectious disease threats, including antimicrobial resistance, altering the epidemiology and spread of disease in a changing global environment. These include drivers such as climate change and associated environmental impacts, population growth, unplanned urbanisation and high mobility, as well as animal husbandry or intensive farming practices.

It is expected that proposals develop: the technology to allow the pooling, access, analysis and sharing of relevant data, including next generation sequencing; the innovative bio-informatics and modelling methodologies that enable risk modelling and mapping; and the analytical tools for early warning, risk assessment and monitoring of (re-)emerging infectious disease threats.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Sundhed

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Sundhed

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Sundhed.

Alle opslag fra Horizon 2020 Sundhed

Om Horizon 2020 Sundhed

Med støtte fra Horizon 2020 Sundhed kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på sundhedsområdet. Der gives bl.a. støtte til projekter indenfor: Sundhedsfremme og -forebyggelse, forbedring af diagnose, innovative behandlingsformer og -teknologier, sund og aktiv aldring, samt forbedring af sundhedsinformation.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant