Horizon 2020 Sundhed

SC1-BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in health care

Deadline: 2. oktober 2018

Personalised medicine (PM) has the potential to respond to, among others, the increasing burden of co-morbidities and thus enhance the sustainability of health care systems. With the increasing number of scientific approaches available, it is crucial to demonstrate the benefit of large scale employment of personalised medicine to citizens and healthcare systems.

The pilot projects should demonstrate the benefit for individuals as well as the implementability and economic viability of personalised medicine approaches in real life healthcare settings. The pilots should be tailored to the needs of citizens, making use of a wide variety of data and proposing prediction, prevention or treatment solutions, focussing on diseases with high burden to society and including multi-morbidity conditions if relevant.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Sundhed

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Sundhed

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Sundhed.

Alle opslag fra Horizon 2020 Sundhed

Om Horizon 2020 Sundhed

Med støtte fra Horizon 2020 Sundhed kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på sundhedsområdet. Der gives bl.a. støtte til projekter indenfor: Sundhedsfremme og -forebyggelse, forbedring af diagnose, innovative behandlingsformer og -teknologier, sund og aktiv aldring, samt forbedring af sundhedsinformation.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant