Horizon 2020 Transport

Electric Mobility Europe 2016

Deadline: 6. februar 2017

Opslaget ’Electric Mobility Europe 2016’ ønsker at fremme elektrisk mobilitet i Europa. Projekter skal fokusere på anvendelsen og gennemførelsen af e-mobilitet i byer og forstæder. Resultaterne skal udmunde i:

  • Intensiveret udbredelse af e-mobilitet i byer og forstæder
  • Forbedret samspil mellem elektriske køretøjer og eksisterende infrastruktur
  • Flere tilgængelige muligheder for forbrugere, der ønsker at reducere de miljømæssige konsekvenser af deres rejse

Opslaget støtter forsknings- og innovationsprojekter, der sigter mod at løse de følgende fem centrale områder inden for elektrisk mobilitet:

  1. Systemintegration
  2. Integration af byernes fragtlogistik i e-mobilitet
  3. Intelligente mobilitetskoncepter og IKT-applikationer
  4. Offentlig transport
  5. Forbrugeradfærd og samfundsmæssige tendenser

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Transport

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Transport

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Transport.

Alle opslag fra Horizon 2020 Transport

Om Horizon 2020 Transport

Med støtte fra Horizon 2020 Transport kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på transport-området. Der gives bl.a. støtte til mobilitetsforøgende projekter indenfor luftfart, togtrafik, vandtrafik, vejnet, logistik, mobilitet i byerne, infrastruktur, intelligente transportsystemer, samt grønne køretøjer.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant