Horizon 2020 Transport

MG-2-9-2019: Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistics (Inco Flagship)

Deadline: 16. januar 2019

Global as well as regional and local freight transport is massively changing due to accelerating technological changes, the establishment of new players in global trade, the rise of protectionism, and the slowing down of economic growth of important partners such as China.

Proposals should address one or more of several aspects including: Understanding how new concepts in logistics have an impact on global freight transport, and on related greenhouse gas emissions; Speed up the process and transition towards the Physical Internet paradigm; Research the range of new issues and questions emerging with the new trade routes to and from Europe, such as the Northern Sea Route; And other aspects.   

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Transport

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Transport

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Transport.

Alle opslag fra Horizon 2020 Transport

Om Horizon 2020 Transport

Med støtte fra Horizon 2020 Transport kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på transport-området. Der gives bl.a. støtte til mobilitetsforøgende projekter indenfor luftfart, togtrafik, vandtrafik, vejnet, logistik, mobilitet i byerne, infrastruktur, intelligente transportsystemer, samt grønne køretøjer.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant