Horizon 2020 Transport

LC-MG-1-6-2019: Aviation operations impact on climate change

Deadline: 24. april 2019

This action is part of the Aviation International Cooperation Flagship called "Safer and Greener Aviation in a Smaller World". Aviation alters the composition of the atmosphere globally, thus can potentially contribute to anthropogenic climate change and ozone depletion.

The proposals may aim at one or more of the following areas:  Advance further the international state-of-the-art, through better scientific understanding of aviation emissions; Propose and evaluate mitigation strategies towards operational improvements; Propose and evaluate mitigation strategies towards greener flight trajectories; Propose and evaluate mitigation strategies based on the use of alternative jet fuel pathways.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Transport

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Transport

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Transport.

Alle opslag fra Horizon 2020 Transport

Om Horizon 2020 Transport

Med støtte fra Horizon 2020 Transport kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på transport-området. Der gives bl.a. støtte til mobilitetsforøgende projekter indenfor luftfart, togtrafik, vandtrafik, vejnet, logistik, mobilitet i byerne, infrastruktur, intelligente transportsystemer, samt grønne køretøjer.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant