Horizon 2020 Transport

DT-ART-04-2019: Developing and testing shared, connected and cooperative automated vehicle fleets in urban areas for the mobility of all

Deadline: 24. april 2019

Shared, connected and cooperative automated vehicles may become a game changer for urban mobility. They can provide seamless door to door mobility of people and freight delivery services, which can lead to healthier, more accessible, greener and more sustainable cities, as long as they are integrated in an effective public transport system.

The proposed actions should include eight different aspects such as: Thorough analysis of new, emerging business/operating models and related technologies for shared, connected and cooperative automated vehicle fleet; Design innovative shared, connected, cooperative and automated vehicle concepts (road vehicles at SAE level 4 and higher) and the associated new business/operating models addressing user and customer needs; and test robustness, reliability and safety of shared highly automated vehicle fleets that are operating in semi-open or open environments focusing on the interaction with other road users

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Transport

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Transport

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Transport.

Alle opslag fra Horizon 2020 Transport

Om Horizon 2020 Transport

Med støtte fra Horizon 2020 Transport kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på transport-området. Der gives bl.a. støtte til mobilitetsforøgende projekter indenfor luftfart, togtrafik, vandtrafik, vejnet, logistik, mobilitet i byerne, infrastruktur, intelligente transportsystemer, samt grønne køretøjer.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant