Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed

Yder i tilskud til forskning, udvikling, demonstration og test inden for:

Om Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed

Formålet med Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed er at støtte implementeringen af EU’s politik inden for sikkerhed, cybersikkerhed samt risiko-håndtering, forebyggelse af- og modstandsdygtighed mod katastrofer. Yderligere skal de bygge på erfaringer fra håndteringen af COVID-19-krisen i forhold til forebyggelse, reduktion, forberedelse og kapacitetsopbygning for kriser (inklusive sundhedskriser) og forbedre krydssektor aspekter under kriser.

Muligheder med Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed

Klyngen Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed har 6 specifikke indsatsområder, som projekter kan sigte efter.

Bedre beskyttelse af EU og dets borgere imod kriminalitet og terrorisme

Sigter efter at bekæmpe kriminalitet og terrorisme mere effektivt. Specifikt gennem bedre forebyggelse og forbedrede efterforskningsværktøjer til både traditionel- og cyber-kriminalitet, såvel som bedre beskyttelse af borgere mod voldelige angreb på offentlige områder.

Effektiv håndtering af EU’s ydre grænser

Sigter efter at sikre stærke land, luft og sø-grænser ved at udvikle stærke værktøjer for systematisk tjek ved ydre grænser uden at det går udover borgernes rettigheder. Øget bekæmpelse af identitets- og dokumentfalskneri.
 

Robust infrastruktur

Til støtte af opbygningen og udviklingen af robust sammenhængende stor-skala infrastruktur ved komplekse angreb, pandemier, natur og menneskeskabte katastrofer.
 

Øget cybersikkerhed

Støtter en styrkelse og EU’s cyber-sikkerhedskapacitet og EU’s suverænitet inden for digitale teknologier samtidig med en styrkelse af EU’s digitale infrastrukturer og processer med øget software, hardware og digitale forsyningskædesikkerhed.

Et katastrofe-beredt samfund for Europa

Søger at opnå øget forståelse for, øget viden om og situationsforståelse inden for borgernes katastroferelaterede risici. Dette med et mål om at opnå øget et mere robust Europæisk samfund på med øget koordination tværs af sektorer, fagdiscipliner og grænser for bedre katastrofehåndtering.

Styrket Sikkerheds-forskning og Innovation (SSRI)

På tværs af de øvrige kategorier støttes forskning og innovation (R&I) med fokus på en mere effektiv og evidensbaseret udvikling af EU’s civile sikkerhed.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

21
okt
2021

Dette kald støtter udviklingen af AI-baserede metoder og værktøjer for at forbedre vores systemers modstandsdygtighed og forbedre vores systemers kapacitet til at reagere autonomt på angreb, ved at identificere sårbarheder i andre systemer og operere strategisk ved at beslutte, hvilken sårbarhed der skal angribes og på hvilket tidspunkt. Og ved at bedrage angribere og modvirke måder, AI kan bruges til at angribe. Projekter forventes at bidrage til nogle af følgende forventede resultater:

 • Styrket cybersikkerhed ved hjælp af AI-teknologiske komponenter og værktøjer i tråd med relevante EU-politiske, juridiske og etiske krav.
 • Øget viden om, hvordan en hacker kan bruge AI-teknologi til at angribe IT-systemer.
 • Digitale processer, produkter og systemer gøres modstandsdygtige over for AI-drevne cyberangreb.

Puljen har et budget på EUR 11 millioner og forventer at støtte projekter med mellem EUR 3 og 4 millioner.

Call ID: HORIZON-CL3-2021-CS-01-03

23
nov
2021

Dette kald støtter projekter, der udvikler digitale værktøjer og undervisningsmateriale, der muliggør vurdering af digitalt indholds oprindelse, pålidelighed og troværdighed ved at identificere ændret eller falskt genererede oplysninger til bekæmpelsen af ulovlige aktiviteter forbundet med misinformation og falske nyheder for at skabe større tillid til den digitale verden. Resultater af projekterne forventes at bidrage til nogle eller alle af følgende slutresultat:

 • Offentlige myndigheder (politi), andre relevante aktører og (sociale) medieorganisationer får bedre, moderne og validerede værktøjer og undervisningsmateriale til at takle aktiviteter relateret til misinformation og falske nyheder, der betragtes som kriminalitet eller kan føre til lovovertrædelser.
 • Nye tilgange stilles til rådighed for beslutningstagere og sikkerhedsudøvere til at analysere risici / trusler, identificere og implementere relevante sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med misinformation og falske nyheder, der også tager højde for juridiske og etiske driftsregler, omkostnings-nytteovervejelser samt grundlæggende rettigheder såsom privatliv og beskyttelse af personoplysninger.
 • Forbedret forståelse af de kulturelle og samfundsmæssige aspekter af misinformation og falske nyheder samt om de vigtigste udfordringer i forbindelse med bekæmpelse af den.
 • Styrkelse af centrale medarbejderes viden om misinformationskampagner.
 • Forbedret opfattelse af sikkerhed takket være en øget bevidsthed hos borgerne om værdien af verificerede og pålidelige datakilder og deres indhold opnået gennem uddannelsesmateriale om pålidelige informationskilder.

Puljen har et totalt budget på EUR 16 millioner. Fonden forventer at bidrage med omkring EUR 4 millioner pr. projekt.

Call ID: HORIZON-CL3-2021-FCT-01-03

23
nov
2021

Der er behov for forskning for at udvikle nye teknologiske metoder til at opdage deepfakes til at støtte politimyndighedernes arbejde, da det kun er et spørgsmål om tid, før vi ser deepfakes blive brugt oftere i sager om identitetstyveri online. Derudover kan deepfakes have alvorlige konsekvenser for politimyndighederne, da det kan komplicere efterforskningen og rejse tvivl om ægtheden af de indsamlede beviser. Projektresultater forventes at bidrage til nogle eller alle af følgende resultater:

 • Europæiske politimyndigheder får moderne, innovative og validerede værktøjer og uddannelsesmateriale, der tager højde for juridiske og etiske regler, samt grundlæggende rettigheder såsom privatliv og beskyttelse af personoplysninger til at forhindre, afsløre og undersøge online identitetstyveri og lovligt kunne indsamle bevis for kriminalitet på tværs af grænser til brug i retssager.
 • Styrke sikkerhedspersonales evne til at identificere (nye former for) online identitetstyveri på et tidligt tidspunkt, takket være forbedret viden om modus operandi og nye tendenser inden for identitetstyveri, herunder deepfakes og innovative løsninger til politimyndigheder til at takle dem på lovlig vis.
 • Forbedret forståelse af de vigtigste udfordringer samt samfundsmæssige aspekter og konsekvenser ved identitetstyveri.
 • Borgernes øgede opfattelse af at Europa er et frit område med retfærdighed og sikkerhed takket været innovative oplysningskampagner, der forklarer borgerne de vigtigste og nyeste mekanismer for identitetstyveri og hvordan de kan beskytte sig imod dem.
 • Styrket udformning og implementering af lovgivning i kampen mod identitetstyveri.

Puljen har et budget på EUR 6 millioner og forventer af bidrage med omkring EUR 3 millioner pr. projekt.

Call ID: HORIZON-CL3-2021-FCT-01-12

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant