Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed

Yder i tilskud til forskning, udvikling, demonstration og test inden for:

Om Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed

Formålet med Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed er at støtte implementeringen af EU’s politik inden for sikkerhed, cybersikkerhed samt risiko-håndtering, forebyggelse af- og modstandsdygtighed mod katastrofer. Yderligere skal de bygge på erfaringer fra håndteringen af COVID-19-krisen i forhold til forebyggelse, reduktion, forberedelse og kapacitetsopbygning for kriser (inklusive sundhedskriser) og forbedre krydssektor aspekter under kriser.

Muligheder med Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed

Klyngen Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed har 6 specifikke indsatsområder, som projekter kan sigte efter.

Bedre beskyttelse af EU og dets borgere imod kriminalitet og terrorisme

Sigter efter at bekæmpe kriminalitet og terrorisme mere effektivt. Specifikt gennem bedre forebyggelse og forbedrede efterforskningsværktøjer til både traditionel- og cyber-kriminalitet, såvel som bedre beskyttelse af borgere mod voldelige angreb på offentlige områder.

Effektiv håndtering af EU’s ydre grænser

Sigter efter at sikre stærke land, luft og sø-grænser ved at udvikle stærke værktøjer for systematisk tjek ved ydre grænser uden at det går udover borgernes rettigheder. Øget bekæmpelse af identitets- og dokumentfalskneri.
 

Robust infrastruktur

Til støtte af opbygningen og udviklingen af robust sammenhængende stor-skala infrastruktur ved komplekse angreb, pandemier, natur og menneskeskabte katastrofer.
 

Øget cybersikkerhed

Støtter en styrkelse og EU’s cyber-sikkerhedskapacitet og EU’s suverænitet inden for digitale teknologier samtidig med en styrkelse af EU’s digitale infrastrukturer og processer med øget software, hardware og digitale forsyningskædesikkerhed.

Et katastrofe-beredt samfund for Europa

Søger at opnå øget forståelse for, øget viden om og situationsforståelse inden for borgernes katastroferelaterede risici. Dette med et mål om at opnå øget et mere robust Europæisk samfund på med øget koordination tværs af sektorer, fagdiscipliner og grænser for bedre katastrofehåndtering.

Styrket Sikkerheds-forskning og Innovation (SSRI)

På tværs af de øvrige kategorier støttes forskning og innovation (R&I) med fokus på en mere effektiv og evidensbaseret udvikling af EU’s civile sikkerhed.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant