Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed

Forstærkning af cybersikkerheden ved hjælp af kunstig intelligens

Deadline: 21. oktober 2021

Dette kald støtter udviklingen af AI-baserede metoder og værktøjer for at forbedre vores systemers modstandsdygtighed og forbedre vores systemers kapacitet til at reagere autonomt på angreb, ved at identificere sårbarheder i andre systemer og operere strategisk ved at beslutte, hvilken sårbarhed der skal angribes og på hvilket tidspunkt. Og ved at bedrage angribere og modvirke måder, AI kan bruges til at angribe. Projekter forventes at bidrage til nogle af følgende forventede resultater:

  • Styrket cybersikkerhed ved hjælp af AI-teknologiske komponenter og værktøjer i tråd med relevante EU-politiske, juridiske og etiske krav.
  • Øget viden om, hvordan en hacker kan bruge AI-teknologi til at angribe IT-systemer.
  • Digitale processer, produkter og systemer gøres modstandsdygtige over for AI-drevne cyberangreb.

Puljen har et budget på EUR 11 millioner og forventer at støtte projekter med mellem EUR 3 og 4 millioner.

Call ID: HORIZON-CL3-2021-CS-01-03

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed.

Om Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed

Horizon Europe: Civil samfundssikkerhed støtter implementeringen af EUs politiske prioriteringer inden for sikkerhed, inklusiv cybersikkerhed samt reduktion af- og modstandsdygtighed mod katastrofe-risici. Der er 6 overordnede indsatsområder i denne klynge:

  • Bedre beskyttelse af EU og dets borgere imod forbrydelser og terrorisme
  • Effektiv håndtering af EU’s ydre grænser
  • Robust infrastruktur
  • Øget cybersikkerhed
  • Et katastrofe-robust samfund for Europa
  • Styrket sikkerhedsforskning og innovation.
Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant