Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Yder 15 - 20 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Aktiviteter, der bidrager til destinationen "Innovativ forskning i demokrati, regeringsførelse og forvaltning" skaber viden, data og videnskabeligt robuste anbefalinger til at styrke demokratisk styring og forbedre tilliden til demokratiske institutioner. På lang sigt vil dette bidrage til at beskytte de grundlæggende rettigheder for at give aktivt og inkluderende medborgerskab. Hermed vil dette også styrke ansvarlighed, gennemsigtighed, effektivitet og troværdighed for retsstatslige institutioner og politikker. Aktiviteterne vil udvikle anbefalinger til beskyttelse af frihedsrettigheder og retsstatsprincipper og beskytte demokratiet mod flerdimensionelle trusler. Aktiviteterne vil sigte mod at udvide politisk deltagelse, social dialog og social inklusion, borgerligt engagement og ligestilling.

Aktiviteter, der bidrager til destinationen "Innovativ forskning om europæisk kulturarv og de kulturelle og kreative industrier" vil beskytte, bevare, genoprette og reparere Europas vigtige kulturarv, fremme dens anvendelse som en af de betydelige europæiske ressourcer, styrke dens traditionelle kunst og samtidskunsten og skabe større bevidsthed. Aktiviteter vil fremme og sætte pris på Europas kulturarv og kunst, samtidig med at deres internationale konkurrenceevne øges og det sociale stof styrkes på europæisk, nationalt, regionalt eller lokalt plan.

Aktiviteter, der bidrager til destinationen "Innovativ forskning i sociale og økonomiske forandringer" hjælper med at tackle sociale, økonomiske og politiske uligheder, støtte udviklingen af ​​menneskelig kapital og bidrage til en omfattende europæisk strategi for inklusiv vækst. Dette indebærer også at forstå og reagere på virkningerne af teknologiske fremskridt og økonomisk sammenkobling med henblik på social modstandsdygtighed. Klynge 2 vil støtte EU's migrations- og mobilitetspolitikker, både interne og eksterne, samtidig med at fremme integration.

Endelig vil klynge 2 behandle samfundsmæssige konsekvenser af COVID-19-pandemien i alle dens destinationer med det formål bedre at forstå og overvinde den nuværende krise, øge samfundsmæssig modstandsdygtighed og imødegå fremtidige kriser.

Detaljerede oplysninger om kriterierne for støtte findes under de specifikke opslag.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

20
apr
2022

Scope: Big data and AI are shaping our societies at an unprecedented rate. We produce an ever-increasing amount of data revealing people’s attitudes, preferences, views and opinions. Public and private actors collect it and use it in multiple ways: e.g. companies “privatise” data to augment commercial returns while, on the other hand, state actors can use it for safety and security applications and the public sector to provide better, tailored services to citizens.

AI and big data open great opportunities in many fields of public interest: education, training, health, safety and security, public services, as well as for democratic processes and civic participation. However, both private and public uses contain some risks at the expense of citizens’ rights. These technologies, being at the forefront of datafication processes, pose new challenges both to core individual values such as privacy, freedom and equality, as well as to European collective values, such as fairness, security, inclusiveness, accountability and democratic control.

Expected Outcome: Projects should contribute to at least two of the following expected outcomes:

  • Protect fundamental rights and European values from possible threats stemming from unregulated use of artificial intelligence (AI) and big data applications.
  • Explore the potential of AI and big data to reinforce fundamental rights and European values. Examine the effectiveness of monitoring and control protocols of established legislation and non-regulatory measures over AI and big data development and implementations.
  • Introduction of values-based frameworks to inform data governance and regulate the use of AI and big data.
  • Innovative uses of AI and big data to enhance citizen engagement and democracy.

CALL ID: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01

20
apr
2022

Scope: A robust, independent and transparent media landscape ensuring a plurality of views is an essential part of a functioning democracy. Through control and criticism, offering a stage for the competition of ideas and interests and promoting political participation, inclusion and responsible action of citizens, the media can be a powerful source of legitimation and external check on incumbent authorities. As recalled by the recent European Democracy Action Plan adopted by the European Commission, media plays a central role as the “fourth pillar of democracy” by informing citizens and holding public institutions and businesses to account as well as by enhancing democratic values such as pluralism and tolerance.

Expected Outcome: Projects should contribute to all of the following expected outcomes:

  • Demonstrate how citizens and policymakers can contribute to a healthy and reinvigorated democracy through media.
  • Improved quality, accountability and transparency of media production and distribution processes, and contribution to a more resilient democratic institutional framework.
  • Enhanced citizen’s participation and decision-making through enlightened access to pluralistic media content.

CALL ID: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant