Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Yder 15 - 20 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Aktiviteter, der bidrager til destinationen "Innovativ forskning i demokrati, regeringsførelse og forvaltning" skaber viden, data og videnskabeligt robuste anbefalinger til at styrke demokratisk styring og forbedre tilliden til demokratiske institutioner. På lang sigt vil dette bidrage til at beskytte de grundlæggende rettigheder for at give aktivt og inkluderende medborgerskab. Hermed vil dette også styrke ansvarlighed, gennemsigtighed, effektivitet og troværdighed for retsstatslige institutioner og politikker. Aktiviteterne vil udvikle anbefalinger til beskyttelse af frihedsrettigheder og retsstatsprincipper og beskytte demokratiet mod flerdimensionelle trusler. Aktiviteterne vil sigte mod at udvide politisk deltagelse, social dialog og social inklusion, borgerligt engagement og ligestilling.

Aktiviteter, der bidrager til destinationen "Innovativ forskning om europæisk kulturarv og de kulturelle og kreative industrier" vil beskytte, bevare, genoprette og reparere Europas vigtige kulturarv, fremme dens anvendelse som en af de betydelige europæiske ressourcer, styrke dens traditionelle kunst og samtidskunsten og skabe større bevidsthed. Aktiviteter vil fremme og sætte pris på Europas kulturarv og kunst, samtidig med at deres internationale konkurrenceevne øges og det sociale stof styrkes på europæisk, nationalt, regionalt eller lokalt plan.

Aktiviteter, der bidrager til destinationen "Innovativ forskning i sociale og økonomiske forandringer" hjælper med at tackle sociale, økonomiske og politiske uligheder, støtte udviklingen af ​​menneskelig kapital og bidrage til en omfattende europæisk strategi for inklusiv vækst. Dette indebærer også at forstå og reagere på virkningerne af teknologiske fremskridt og økonomisk sammenkobling med henblik på social modstandsdygtighed. Klynge 2 vil støtte EU's migrations- og mobilitetspolitikker, både interne og eksterne, samtidig med at fremme integration.

Endelig vil klynge 2 behandle samfundsmæssige konsekvenser af COVID-19-pandemien i alle dens destinationer med det formål bedre at forstå og overvinde den nuværende krise, øge samfundsmæssig modstandsdygtighed og imødegå fremtidige kriser.

Detaljerede oplysninger om kriterierne for støtte findes under de specifikke opslag.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant