Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Artificial intelligence, big data and democracy

Deadline: 20. april 2022

Scope: Big data and AI are shaping our societies at an unprecedented rate. We produce an ever-increasing amount of data revealing people’s attitudes, preferences, views and opinions. Public and private actors collect it and use it in multiple ways: e.g. companies “privatise” data to augment commercial returns while, on the other hand, state actors can use it for safety and security applications and the public sector to provide better, tailored services to citizens.

AI and big data open great opportunities in many fields of public interest: education, training, health, safety and security, public services, as well as for democratic processes and civic participation. However, both private and public uses contain some risks at the expense of citizens’ rights. These technologies, being at the forefront of datafication processes, pose new challenges both to core individual values such as privacy, freedom and equality, as well as to European collective values, such as fairness, security, inclusiveness, accountability and democratic control.

Expected Outcome: Projects should contribute to at least two of the following expected outcomes:

  • Protect fundamental rights and European values from possible threats stemming from unregulated use of artificial intelligence (AI) and big data applications.
  • Explore the potential of AI and big data to reinforce fundamental rights and European values. Examine the effectiveness of monitoring and control protocols of established legislation and non-regulatory measures over AI and big data development and implementations.
  • Introduction of values-based frameworks to inform data governance and regulate the use of AI and big data.
  • Innovative uses of AI and big data to enhance citizen engagement and democracy.

CALL ID: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund.

Alle opslag fra Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Om Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Horizon Europe Klynge 2, Kultur, kreativitet og inkluderende samfund har til formål at opfylde EU's mål og prioriteter om styrkelse af demokrati, regeringsførelse og borgerinddragelse, om beskyttelse og fremme af kulturarv og at reagere på og forme sociale, økonomiske, teknologiske og kulturelle forandringer. Klynge 2 mobiliserer tværfaglig ekspertise inden for europæiske samfundsvidenskaber og humaniora til at forstå grundlæggende nutidige forandringer af samfund, økonomi, politik og kultur. Det sigter mod at bidrage med evidensbaserede input til europæiske politikker i ønsket om at styrke en socialt retfærdig og inkluderende europæisk grøn og digital genopretning.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant