Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Media for democracy – democratic media

Deadline: 20. april 2022

Scope: A robust, independent and transparent media landscape ensuring a plurality of views is an essential part of a functioning democracy. Through control and criticism, offering a stage for the competition of ideas and interests and promoting political participation, inclusion and responsible action of citizens, the media can be a powerful source of legitimation and external check on incumbent authorities. As recalled by the recent European Democracy Action Plan adopted by the European Commission, media plays a central role as the “fourth pillar of democracy” by informing citizens and holding public institutions and businesses to account as well as by enhancing democratic values such as pluralism and tolerance.

Expected Outcome: Projects should contribute to all of the following expected outcomes:

  • Demonstrate how citizens and policymakers can contribute to a healthy and reinvigorated democracy through media.
  • Improved quality, accountability and transparency of media production and distribution processes, and contribution to a more resilient democratic institutional framework.
  • Enhanced citizen’s participation and decision-making through enlightened access to pluralistic media content.

CALL ID: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund.

Alle opslag fra Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Om Horizon Europe Kultur, kreativitet og inkluderende samfund

Horizon Europe Klynge 2, Kultur, kreativitet og inkluderende samfund har til formål at opfylde EU's mål og prioriteter om styrkelse af demokrati, regeringsførelse og borgerinddragelse, om beskyttelse og fremme af kulturarv og at reagere på og forme sociale, økonomiske, teknologiske og kulturelle forandringer. Klynge 2 mobiliserer tværfaglig ekspertise inden for europæiske samfundsvidenskaber og humaniora til at forstå grundlæggende nutidige forandringer af samfund, økonomi, politik og kultur. Det sigter mod at bidrage med evidensbaserede input til europæiske politikker i ønsket om at styrke en socialt retfærdig og inkluderende europæisk grøn og digital genopretning.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant