Horizon Europe: Det digitale område, industri og rummet

Yder 7 - 35 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling, demonstration og test inden for:

Om Horizon Europe: Det digitale område, industri og rummet

Investeringerne i Horizon Europe Klynge 4: Det digitale område, industri og rummet er skabt for at realisere den overordnede vision for Europa, der former konkurrencedygtige og betroede teknologier for en europæisk industri med global ledelse på centrale områder. Dette sikres ved at muliggøre produktion og forbrug, der respekterer grænserne for vores planet og maksimerer fordelene for alle dele af samfundet i forskellige sociale, økonomiske og territoriale sammenhænge i Europa.

Klynge 4 handler om at opretholde EU's strategiske interesser og garantere forsyningssikkerheden: Europas velstand og økonomiske konkurrenceevne og dets evne til selvstændigt at skaffe og levere afgørende råvarer, teknologier og tjenester, der er sikre for industrien.

Europa skal udvikle og implementere teknologier og omforme sine industrier og tjenester og sikre, at industrien kan blive accelerator og muliggøre den nødvendige ændring. Dette er ikke kun kritisk for at kunne konkurrere globalt, men også for at beskytte sine borgere, levere tjenester og produkter af højeste kvalitet og bevare dets værdier og socioøkonomiske model.

Muligheder med Horizon Europe: Det digitale område, industri og rummet

Horizon Europe klyngen: Det digitale område, industri og rummet har defineret seks specifikke destinationer og indsatsområder, som projekter herunder bør bidrage til:

  • Destination 1- Klimaneutral, cirkulær og digitaliseret produktion: Rettet mod globalt lederskab inden for rene og klimaneutrale industrielle værdikæder, cirkulær økonomi og klimaneutrale digitale systemer og infrastrukturer (netværk, datacentre) gennem innovative produktions- og fremstillingsprocesser og deres digitalisering, nye forretningsmodeller, bæredygtigt designede avancerede materialer og teknologier, der gør det muligt at skifte til dekarbonisering i alle industrisektorer med større CO2-udledning, herunder grønne digitale teknologier. Fremskyndelse af de to grønne og digitale overgange vil være nøglen til at opbygge en varig og velstående vækst i overensstemmelse med EU's nye vækststrategi, European Green Deal.
  • Destination 2 - Øget autonomi i centrale strategiske værdikæder for modstandsdygtig industri: Industriel ledelse og øget autonomi i centrale strategiske værdikæder med forsyningssikkerhed i råvarer, opnået gennem banebrydende teknologier inden for industrielle alliancer, dynamiske industrielle innovationsøkosystemer og avancerede løsninger for substitution, ressource- og energieffektivitet, effektiv genbrug, da global konkurrenceevne og modstandsdygtighed er to sider af samme sag.
  • Destination 3 - Verdensførende data- og computing-teknologier: Globalt attraktiv, sikker og dynamisk data-agil økonomi ved at udvikle og muliggøre optagelse af næste generations computer- og datateknologier og infrastrukturer (herunder ruminfrastruktur og data), der gør det muligt for det europæiske indre marked for data med de tilhørende datarum og et troværdigt kunstigt intelligensøkosystem. Da data bliver økonomiens nye brændstof og et centralt aktiv for at løse vores samfundsmæssige udfordringer, har EU ikke råd til at have data fra sine virksomheder, den offentlige sektor og borgere som i stor stil udnyttes uden for EU's grænser.
  • Destination 4 - Digitale og nye teknologier til øget konkurrenceevne og egnet til Green Deal: Åben strategisk autonomi inden for digitale teknologier og i fremtidige nye teknologier ved at styrke europæisk kapacitet i centrale dele af digitale og fremtidige forsyningskæder, hvilket giver fleksible responsmuligheder på presserende behov, og ved at investere i tidlig opdagelse og industriel optagelse af nye teknologier. Elektroniske og fotoniske komponenter og software, der definerer, hvordan disse fungerer, er de vigtigste digitale teknologier, der danner grundlag for alle digitale systemer.
  • Destination 5 - Åben strategisk autonomi i udvikling, implementering og brug af globale rumbaserede infrastrukturer, applikationer og data: Styrkelse af EU's uafhængige kapacitet til at få adgang til rummet, sikre forsyningens autonomi til kritiske teknologier og udstyr og fremme EU's konkurrenceevne inden for rumsektoren.
  • Destination 6 - En menneskecentreret og etisk udvikling af digitale og industrielle teknologier: Gennem et tovejs-engagement i udviklingen af ​​teknologier, styrkes slutbrugere og arbejdere og social innovation støttes. Den hurtige optagelse af nye teknologier giver et enormt potentiale for forbedrede levestandarder, sikrere mobilitet, bedre sundhedsydelser, nye job eller personalisering af offentlige tjenester. Samtidig præsenterer det risici som manglende kompetencer, digitale skel, fastlåste kunder eller alvorlige krænkelser af sikkerhed eller privatliv.

Krav til Horizon Europe: Det digitale område, industri og rummet

Der er tre primære krav for, at et projekt er berettiget til støtte fra Horisont Europa: Det digitale område, industri og rummet:

  • Innovationshøjde - projektet/teknologien skal være ny og løse et europæisk problem inden for det digitale område, industri og/eller rum.
  • En gennemarbejdet business case- og udnyttelsesstrategier, herunder stort markedspotentiale og/eller socioøkonomisk indvirkning - min. 100 mio. EUR over 5 år.
  • Projektet kræver samarbejde mellem mindst tre partnere fra tre Horizon Europe-lande.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Horizon Europe: Det digitale område, industri og rummet i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Det digitale område, industri og rummet?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon Europe: Det digitale område, industri og rummet. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant