Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Yder i tilskud til forskning, udvikling, demonstration og test inden for:

Om Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Horizon Europes: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø-klynge er oprettet for at støtte projekter, der arbejder for at nå FNs verdensmål (Sustainable Develoment Goals). For at sikre dette, skal projekter passe ind i en af følgende 6 specifikke destinationer:

Klimaindsatser for jord, hav og vand

Dit projekt bidrager til at opnå klimaneutralitet ved at reducere drivhusgasudledninger, opretholde naturlige kulstofdræn og forbedre opsamling og lagring af kulstof i økosystemer, herunder udfoldelse af potentialet i naturbaserede løsninger, produktionssystemer på land og til søs.

Biodiversitet og økosystemtjenester

Projekter bidrager til at genoprette biodiversitet og økosystemer så deres formål bevares og bæredygtigt gendannes på land, indre vand og til søs. Dette skal ske gennem forbedret viden og innovation.

Cirkulær økonomi og bioøkonomi. Rent miljø og nul forurening

Her støttes projekter, der bidrager til bæredygtig og cirkulær forvaltning af naturressourcer samt forebyggelse og fjernelse af forurening via bioøkonomiens potentiale. Projekter kan også bidrage til en bedre forståelse af planetens begrænsninger samt til implementering af innovative teknologier og andre løsninger, fx i primærproduktion, skovbrug og biobaserede systemer.

Fair, sunde og miljøvenlige fødevaresystemer fra primærproduktion til forbrug

Sikring af fødevare- og ernæringssikkerhed for alle inden for planetens grænser. Dette opnås gennem viden, innovation og digitalisering inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevaresystemer.

Modstandsdygtige, inkluderende, sunde og grønne landdistrikter, kyst- og bysamfund

I fremtiden vil landdistrikter, kystnære områder og byer blive udviklet på en bæredygtig, afbalanceret og inkluderende måde. Projekter skal bidrage til dette baseret på en bedre forståelse af miljømæssige og socioøkonomiske drivkræfter for forandring samt brug af digitale, sociale og samfundsstyrede innovationer.

Innovativ styring, miljøobservationer og digitale løsninger til støtte for Green Deal

De innovative styringsmodeller muliggør bæredygtighed og modstandsdygtighed. De vil blive etableret og overvåget gennem forbedret brug af ny viden, værktøjer, fremsyn og miljøobservationer samt digital-, modellerings- og prognosefunktioner.

Du finder mere detaljerede oplysninger om kriterierne for støtteberettigelse under de specifikke opslag.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon Europe: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant