Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet

Yder 1,5 - 7 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling, demonstration og test inden for:

Om Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet

Formålet med Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet er at øge europæisk konkurrenceevne og skabe nye arbejdspladser.

Med støtte fra denne fond vil du være i stand til at gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU's politikker for klima, energi og mobilitet. En succesfuld ansøgning til programmet giver modtagerne adgang til:

 • €0,2-1 mio. til teknologi og produktudvikling
 • IPR - Intellektuel ejendomsret
 • Et netværk af partnere
 • Adgang til nye markeder
 • Teknologi og videnoverførsel

Muligheder med Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet

Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet rummer muligheder for alle SMV'er og store virksomheder, uanset industri og teknologisk niveau, der står over for en teknologisk udfordring eller med en projektidé til løsning af en teknologisk eller samfundsmæssig udfordring. Med Horizon Europe: Climate, Energy and Mobility kan virksomheder modtage medfinansiering fra EU til projektforskning og -udvikling.

Det overordnede tema i Horizon Europe: Klima, energi- og mobilitet er ”at fremskynde den grønne og digitale omstilling og medhørende transformation af vores økonomi, industri og samfund med henblik på at opnå klimaneutralitet i Europa inden 2050.”
Dette omfatter emner som:

 • Bedre luft- og vandkvalitet
 • Bæredygtig ressourceforvaltning inklusive cirkulær økonomi og biodiversitet
 • Nedsat afhængighed af fossile brændstoffer
 • Omkostningseffektive klimaneutrale alternativer til CO2-udledende aktiviteter
 • Bæredygtig omstilling i energi- og transportsektoren muliggjort af innovative tværgående løsninger.
 • Engagere samfundet i meddesign, medudvikling og medimplementering af innovationer - også gennem social innovation

Det centrale fokus for dette program er at gøre Europa til den første cirkulære, klimaneutrale og bæredygtige økonomi gennem transformation af dets mobilitets-, energi-, byggeri- og produktionssystemer.

Krav til Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet

Der er tre primære krav der berettiger et projekt til støtte fra Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet:

 • Innovationshøjde - projektet eller teknologien skal være nyt og løse et europæisk problem inden for klima, energi og / eller mobilitet.
 • Stort markedspotentiale eller socioøkonomisk indvirkning - min. 100 mio. EUR over 5 år.
 • Projektet kræver et samarbejde mellem mindst tre partnere fra tre Horizon Europe-lande

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

23
feb
2022

Denne pulje hjælper dig med at udvikle din banebrydende teknologi inden for vedvarende energi. Dette kan omfatte katalysatorudvikling, dedikerede lagringssystemer og integration af vedvarende energiteknologier i et enkelt energiproduktionssystem, varme- og kølesystemer, brændstofproduktionssystemer, hybride el-produktionsløsninger mellem forskellige vedvarende energikilder og direkte udnyttelse af vedvarende energikilder. Aktiviteter kan omfatte validering af dit teknologiske koncept og beregning af de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele.

Pulje ID: HORIZON-CL5-2021-D3-03-02

26
apr
2022

Denne pulje hjælper dig med at udvikle grøn skibsfartsteknologi for at opnå klimaneutralitet for maritim transport gennem eftermontering af modifikationer i den eksisterende flåde. Aktiviteterne kan omfatte demonstration af eftermonteringsløsninger og klimaneutrale brændstoffer til søfartøjer og indre sejladsfartøjer.

Pulje ID: HORIZON-CL5-2022-D5-01-04

01
maj
2022

Horizon Europe: Integration af energisektoren hjælper dig med at udvikle din 'Power-to-X', energiintegration eller energilagringsteknologi til at optimere driften af koblede netværk, f.eks. el, gas og fjernvarme. Aktiviteterne kan omfatte demonstration af teknologien i 2-3 forskellige EU-lande.

Pulje ID: HORIZON-CL5-2021-D3-02-05

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant