Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet

Næste generation af vedvarende energiteknologier

Deadline: 23. februar 2022

Denne pulje hjælper dig med at udvikle din banebrydende teknologi inden for vedvarende energi. Dette kan omfatte katalysatorudvikling, dedikerede lagringssystemer og integration af vedvarende energiteknologier i et enkelt energiproduktionssystem, varme- og kølesystemer, brændstofproduktionssystemer, hybride el-produktionsløsninger mellem forskellige vedvarende energikilder og direkte udnyttelse af vedvarende energikilder. Aktiviteter kan omfatte validering af dit teknologiske koncept og beregning af de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele.

Pulje ID: HORIZON-CL5-2021-D3-03-02

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet.

Alle opslag fra Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet

Om Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet

Horizon Europe: Klima, energi og mobilitet støtter internationale projekter, der fremskynder grøn- og digital omstilling med det mål at opnå klimaneutralitet i Europa inden 2050. Fonden støtter projekter, der sigter mod at levere:

  • En bæredygtig energiforsyning, der er tilgængelig for alle
  • En mere effektiv og bæredygtig anvendelse af energi
  • Miljøvenlige, sikre og modstandsdygtige transporttjenester for passagerer og gods
Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant