Horizon Europe: Sundhed

Yder i tilskud til forskning, udvikling, demonstration og test inden for:

Om Horizon Europe: Sundhed

Formålet med Horizon Europe: Sundhed er at hjælpe med at reparere de økonomiske og sociale skader forårsaget af Covid-19-pandemien. Puljen understøtter forskning og innovation med henblik på genopretning fra Covid-19, men også projekter, der har til formål at opbygge modstandsdygtighed over for fremtidige pandemier. Disse mål nås ved at implementere digitale og grønne løsninger i sundhedsvæsenet, der vil øge kapaciteten i sundhedssystemerne, hvilket mindsker spild af ressourcer og opbygger et mere personaliseret sundhedsvæsen.

Bortset fra at bidrage til Covid-19-genopretning og modstandsdygtighed, støtter Health Cluster også projekter, der bidrager til "Europa slår kræft"-planen, der dækker projekter under hele kræftplejekæden, fra forebyggelse til efterbehandling af kræftoverlevende.

Muligheder med Horizon Europe: Sundhed

Horizon Europe: Sundhed har defineret seks specifikke fokusområder, som ansøgende projekter skal bidrage til:

  • Destination 1 - At forblive sund i et samfund i hastig forandring: Formålet er at muliggøre en sund livsstil i et samfund i konstant forandring gennem kostvaner, adfærd, politikker, miljø og sundhedsfremme.
  • Destination 2 - At leve og arbejde i et sundhedsfremmende miljø: Dette skal sætte EU-borgere i stand til at leve og arbejde i bæredygtige, sundhedsfremmende miljøer gennem forståelse af miljømæssige faktorer i sundhed.
  • Destination 3 - Bekæmpelse af sygdomme og reduktion af sygdomsbyrden: Skal gøre det muligt for sundhedsudbydere at tackle og håndtere sygdomme, og mindske sygdomsbyrden gennem implementering af ny innovation og teknologier.
  • Destination 4 - Sikring af adgang til innovativ, bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet: Sikring af lige adgang til sundhedspleje gennem et menneske-centreret sundhedssystem, modstandsdygtighed og sundhedspolitikker.
  • Destination 5 - Benyttelse af det fulde potentiale i nye værktøjer, teknologier og digitale løsninger til et sundt samfund: Nye innovationer anvendes effektivt gennem inklusiv, sikker og etisk udvikling, levering og implementering.
  • Destination 6 - Opretholdelse af en innovativ, bæredygtig og globalt konkurrencedygtig sundhedsrelateret industri: Gør den europæiske sundhedsindustri i stand til at levere innovative, bæredygtige og verdensledende sundhedsprodukter gennem banebrydende teknologier, der gør EU mindre afhængig af import af teknologi til kritisk sundhedspleje.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Horizon Europe: Sundhed. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

01
feb
2022

Mindre end 6% af sjældne sygdomme har en godkendt behandlingsmulighed. Ved at tilgå sjældne sygdomme med fælles træk, såsom fælles biologiske egenskaber, skal ansøgninger til denne pulje adressere flere sjældne sygdomme samtidig.

Ansøgninger til denne pulje skal bidrage til mindst et af følgende punkter:

  • Forskere gør bedre brug af ny viden
  • Forskere bruger robuste prækliniske teknologier til at øge den vellykkede udvikling af nye behandlingsmetoder til sjældne sygdomme.
  • Tilsynsmyndigheder kan godkende behandlinger for sjældne sygdomme hurtigere på grund af mere vellykkede interventioner testet på senstadie.
  • Mennesker, der lever med en sjælden sygdom, får adgang til nye behandlinger eller medicinske produkter.

Pulje ID: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Sundhed?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon Europe: Sundhed. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant