Horizon Europe: Sundhed

Klinisk validering af kunstig intelligens-løsninger (AI) til behandling og pleje

Deadline: 21. september 2021

Denne pulje støtter projekter, der validerer AI-løsninger baseret på eksisterende klinisk dokumentation. Projektets formål skal være at sammenligne fordelene ved AI-løsningen med den nyeste. Projekter skal bidrage til alle følgende punkter:

  • Sundhedspersonale har mere sikre støttesystemer til beslutningstagning.
  • Sundhedspersonale kan bedre forudsige patientrespons på personlig behandling.
  • Patienter har lettere adgang til information om deres sygdom.
  • Bedre kliniske retningslinjer.

Pulje ID: HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-04

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon Europe: Sundhed

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Sundhed

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon Europe: Sundhed.

Om Horizon Europe: Sundhed

Horizon Europe: Sundhed støtter forskning og innovation, der bidrager til Europas genopretning og modstandsdygtighed mod den globale pandemi samt projekter rettet mod kræftplejekæden. Der er seks specifikke fokusområder i sundhedsklyngen:

  • At forblive sund i et samfund i hastig forandring
  • At bo og arbejde i et miljø, der fremmer sundhed
  • At tackle sygdomme og mindske sygdomsbyrden
  • At sikre af adgang til innovativ, bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet
  • At udnytte det fulde potentiale af nye værktøjer, teknologier og digitale løsninger til et sundt samfund
  • At vedligeholde en innovativ, bæredygtig og globalt konkurrencedygtig sundhedsrelateret industri
Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant