Horizon Europe: Sundhed

Udvikling af nye effektive behandlingsmetoder til sjældne sygdomme

Deadline: 1. februar 2022

Mindre end 6% af sjældne sygdomme har en godkendt behandlingsmulighed. Ved at tilgå sjældne sygdomme med fælles træk, såsom fælles biologiske egenskaber, skal ansøgninger til denne pulje adressere flere sjældne sygdomme samtidig.

Ansøgninger til denne pulje skal bidrage til mindst et af følgende punkter:

  • Forskere gør bedre brug af ny viden
  • Forskere bruger robuste prækliniske teknologier til at øge den vellykkede udvikling af nye behandlingsmetoder til sjældne sygdomme.
  • Tilsynsmyndigheder kan godkende behandlinger for sjældne sygdomme hurtigere på grund af mere vellykkede interventioner testet på senstadie.
  • Mennesker, der lever med en sjælden sygdom, får adgang til nye behandlinger eller medicinske produkter.

Pulje ID: HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon Europe: Sundhed

Kan dit projekt få støtte fra Horizon Europe: Sundhed

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon Europe: Sundhed.

Alle opslag fra Horizon Europe: Sundhed

Om Horizon Europe: Sundhed

Horizon Europe: Sundhed støtter forskning og innovation, der bidrager til Europas genopretning og modstandsdygtighed mod den globale pandemi samt projekter rettet mod kræftplejekæden. Der er seks specifikke fokusområder i sundhedsklyngen:

  • At forblive sund i et samfund i hastig forandring
  • At bo og arbejde i et miljø, der fremmer sundhed
  • At tackle sygdomme og mindske sygdomsbyrden
  • At sikre af adgang til innovativ, bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet
  • At udnytte det fulde potentiale af nye værktøjer, teknologier og digitale løsninger til et sundt samfund
  • At vedligeholde en innovativ, bæredygtig og globalt konkurrencedygtig sundhedsrelateret industri
Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant