Innobooster

Yder 0,05 - 5 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling, demonstration, test og tilpasning inden for:

Om Innobooster

Innobooster er et program under Innovationsfonden, der investerer i små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale samt nye, lovende start‐up virksomheder. Formålet er at omsætte gode ideer til vækst og jobs.

Mulighederne med Innobooster

Ved succesfuld ansøgning kan virksomheden få:

  • 50.000 - 5 mio. kr. 
  • Tilskud på 33% af de samlede projektomkostninger

Krav under Innobooster

Der skal være tale om en nyskabende idé – et nyt produkt eller service som endnu ikke findes på markedet, eller ideer til helt nye processer, der f.eks. er med til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. 

Innobooster fokuserer på projekter inden for tre tematiske hovedområder: 

  • Ambitiøs og varig grøn teknologiudvikling og innovation
  • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
  • Teknologi og Innovation der kan bidrage til at udvikle produktion og skabe arbejdspladser i Danmark.

Innobooster investerer i projekter hos:

  • SMV’er med et klart vækstpotentiale
  • Nye, lovende start-up virksomheder

Det er et krav, at ansøger har et CVR-nummer, og at projekterne under InnoBooster har en projektperiode på maks. 2 år. SMV'er der er over tre år gamle skal have en årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. i senest afsluttede regnskabsår eller tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital inden for de seneste tre år. Start-ups, der er under tre år gamle, kan alternativt vise deres potentiale ved at beskrive relevante kompetencer i teamet eller allerede opnåede resultater. 

Ved ansøgning udarbejdes en faglig beskrivelse og budget, som tilsammen redegør for, hvad virksomheden vil opnå med projektet og hvordan det skal gennemføres.

Innobooster: Tilskud på over 500.000 kr. 

Ansøger du om mere end 500.000 kr. laver Innovationsfonden en indledende vurdering af din ansøgning. Hvis den vurderes som tilstrækkelig perspektivrig inviteres du til en mundtlig præsentation foran Innobooster investeringspanel

Innobooster: Tilskud på under 500.000 kr. 

Innovationsfonden vurderer alene ansøgningen på baggrund af det indsendte materiale. 

Løbende vurdering af ansøgninger

Innobooster behandler løbende indkomne ansøgninger. Den typiske svartid på ansøgninger hvor der søges om mindre end 500.000 kr. er ca. 6 uger. Hvis du søger om et tilskud på over 500.000 kr. skal du forvente, at der vil gå 3-4 måneder, før du får et endeligt svar. Vores erfaring er ligeledes, at svartiden er længere, hvis du har indsendt din ansøgning lige op til en deadline. Får du et afslag, kan du sagtens forbedre din ansøgning og sende den ind igen. 

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Innobooster. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

01
jun
2021

I et Innobooster-projekt kan du få tilskud til at udvikle et nyt produkt eller en ny service, der ikke er på markedet i dag, eller markant forbedre en proces i virksomheden på en innovativ måde, så virksomhedens konkurrenceevne forbedres væsentligt. Ansøgningerne behandles løbende.

Kan dit projekt få støtte fra Innobooster?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Innobooster. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant