Innobooster

Yder 0,05 - 5 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling, demonstration, test og tilpasning inden for:

Om Innobooster

Innobooster er Innovationsfondens program for videnbaserede innovationsprojekter i SMV’er og iværksættervirksomheder. Puljen skal gøre det muligt for lovende ideer at skabe beskæftigelse og vækst i Danmark, samt bidrage til at løse nogle af samfundets store udfordringer. Fonden støtter udvikling og markedsmodning af nye produkter og services.

Mulighederne med Innobooster

En succesfuld ansøgning til Innobooster kan give din virksomhed:

  • Mellem 50.000 - 5 mio. kr. uden afgivelse af virksomhedsandele.
  • 35% medfinansiering af de samlede projektomkostninger

Krav under Innobooster

Du skal have en nyskabende idé – et nyt produkt eller service, som endnu ikke findes på markedet, eller en ide til en helt ny proces, der f.eks. er med til at forbedre din virksomheds konkurrenceevne eller sætte en højere standard inden for din industri.

Innobooster fokuserer på projekter inden for tre tematiske hovedområder:

  • Grøn teknologiudvikling og innovation
  • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
  • Strategisk og udfordringsdevet innovation inden for nye teknologier

Hvert tema har en tilhørende pulje af penge. Når denne er udtømt, vil fonden lukke for ansøgninger til det vedrørende tema, indtil der igen er afsat penge til puljen via finansloven.

Det er et krav, at du har et CVR-nummer, og at dit projekt maks. varer 2 år at gennemføre.
For at være berettiget til støtte gennem Innobooster skal din virksomhed leve op til mindst ét af følgende adgangskrav:

  • Bruttofortjeneste i et af de seneste 3 regnskabsår på minimum 250.000 kr.
  • Ekstern risikovillig investering på minimum 100.000 kr. over de seneste 3 år.

Vurderingskriterierne

I ansøgningen skal du redegøre for tre vurderingskriterier:

  • Ideens kvalitet: Hvilke udviklingsaktiviteter skal I gennemføre og hvad er risikoen forbundet dermed?
  • Impact: Hvor stort er markedet? Hvordan skal I nå dette marked og hvilken gevinst vil det give for din virksomhed?
  • Kvalitet i eksekveringen: Er din aktivitetsplan klar og tydelig med realistiske mål og det rette team til at udføre projektet?

Jo større beløb du ansøger om, jo større krav stiller fonden til innovationshøjden, forretningspotentialet og til den samfundsmæssige effekt af dit projekt.

Ansøgningsprocessen

Ansøgninger på under 1,5 mio. kr. hører under de minimis-ordningen. Her vil din ansøgning gennemgå et administrativt tjek, hvorefter den bliver bedømt af to af Innoboosters konsulenter. Disse har mulighed for at indkalde dig til et afklarende interview, eller til at decideret pitch, men du kan også få direkte afslag eller tilsagn.

Ansøgninger over 1,5 mio. kr. hører under gruppefritagelsesordningen. Her vil ansøgningen gennemgå et administrativt tjek, hvorefter den bliver bedømt af to af Innoboosters konsulenter. Hvis de vurderer at ansøgningen er god nok, vil du blive indkaldt til at pitche dit projekt for Innoboosters panel, hvorefter du vil få tilsagn eller afslag.

Innobooster behandler løbende indkomne ansøgninger. Ved indsendelse af ansøgningen vil du få en estimering af svartiden.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Innobooster. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

14
dec
2023

Innobooster investerer i lovende ideer, som bidrager til at løse samfundets udfordringer inden for grøn teknologi, sundhedsteknologi samt i job- og vækstskabende innovation.

I et Innobooster-projekt kan du få tilskud på mellem 50.000 kr. og 5 mio. kr. til at udvikle et nyt produkt eller service, der ikke er på markedet i dag, eller markant forbedrer en proces i virksomheden på en innovativ måde, så virksomhedens konkurrenceevne forbedres væsentligt.

Ansøgninger vurderes løbende.

Kan dit projekt få støtte fra Innobooster?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Innobooster. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant