InnoBooster

Yder 0,05 - 5 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om InnoBooster

InnoBooster er et program under Innovationsfonden, der investerer i innovative projekter hos små og mellemstore virksomheder og iværksættere. I 2018 uddeler InnoBooster op til 300 mio. kr. Formålet er at hjælpe med at omsætte gode ideer til værdi, der kan skabe vækst og beskæftigelse i samfundet.

Muligheder med Innobooster

Ved succesfuld ansøgning kan virksomheden få:

  • 50.000 - 5 mio. kr. 
  • Tilskud på 33% af de samlede projektomkostninger

Krav under Innobooster

Der skal være tale om en nyskabende idé – et nyt produkt eller service som endnu ikke findes på markedet, eller ideer til helt nye processer, der f.eks. er med til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. 

InnoBooster investerer i projekter hos:

  • SMV’er med et klart vækstpotentiale
  • Nye, lovende start-up virksomheder
  • Forskere med kommercielt lovende idéer og resultater

Det er et krav, at ansøger har et CVR-nummer, og at projekterne under InnoBooster har en projektperiode på maks. 2 år. SMV'er der er over tre år gamle skal have en årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. i senest afsluttede regnskabsår eller tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital inden for de seneste tre år. Start-up virksomheder, der er under tre år gamle, kan alternativt vise deres potentiale ved at beskrive relevante kompetencer i temaet. 

Ved ansøgning udarbejdes en faglig beskrivelse og budget, som tilsammen redegør for, hvad virksomheden vil opnå med projektet og hvordan det skal gennemføres.

InnoBooster: Tilskud på over 500.000 kr. 

Ansøger du om mere end 500.000 kr. laver Innovationsfonden en indledende vurdering af din ansøgning. Hvis den vurderes som tilstrækkelig perspektivrig inviteres du til en mundtlig præsentation for Innovationsfondens ekspertpanel. 

InnoBooster: Tilskud på under 500.000 kr. 

Innovationsfonden vurderer alene ansøgningen på baggrund af det indsendte materiale. 

Løbende vurdering af ansøgninger

InnoBooster behandler løbende indkomne ansøgninger. Den typiske svartid er ca. en måned. Hvis du søger om et tilskud på over 500.000 betyder det, at du inden for denne måned vil få svar på, om du bliver inviteret til den mundtlige præsentation. Fra indsendt ansøgning til projektopstart skal du dog forvente 2-3 måneder. Søger du under 500.000, vil du inden for denne måned få enten tilsagn eller afslag på din ansøgningen, og kan umiddelbart herefter gå igang med dit projekt. Vores erfaring er dog, at svartiden er længere, hvis du har indsendt din ansøgning lige op til en deadline.

I sommerperioden holder InnoBooster pause fra 1. juni – 15. august, og i vinterhalvåret er der pause 1. december – 15. januar. 

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under InnoBooster. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

01
jun
2018

I et InnoBooster-projekt kan du få tilskud til at udvikle et nyt produkt eller en ny service, der ikke er på markedet i dag, eller markant forbedre en proces i virksomheden på en innovativ måde, så virksomhedens konkurrenceevne forbedres væsentligt. Ansøgningerne behandles løbende og kan indsendes fra 15. januar til 1. juni. 

Kan jeres projekt få støtte fra InnoBooster?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til InnoBooster. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant