Innobooster

Yder 0,05 - 5 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Innobooster

Innobooster er et program under Innovationsfonden, der investerer i innovative projekter hos små og mellemstore virksomheder og iværksættere. I 2020 uddeler Innobooster op til 650 mio. kr. Formålet er at hjælpe med at omsætte gode ideer til værdi, der kan skabe vækst og beskæftigelse i samfundet.

Muligheder med Innobooster

Ved succesfuld ansøgning kan virksomheden få:

  • 50.000 - 5 mio. kr. 
  • Tilskud på 33% af de samlede projektomkostninger

Krav under Innobooster

Der skal være tale om en nyskabende idé – et nyt produkt eller service som endnu ikke findes på markedet, eller ideer til helt nye processer, der f.eks. er med til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. 

Innobooster investerer i projekter hos:

  • SMV’er med et klart vækstpotentiale
  • Nye, lovende start-up virksomheder
  • Forskere med kommercielt lovende idéer og resultater

Det er et krav, at ansøger har et CVR-nummer, og at projekterne under InnoBooster har en projektperiode på maks. 2 år. SMV'er der er over tre år gamle skal have en årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. i senest afsluttede regnskabsår eller tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital inden for de seneste tre år. Start-ups, der er under tre år gamle, kan alternativt vise deres potentiale ved at beskrive relevante kompetencer i teamet eller allerede opnåede resultater. 

Ved ansøgning udarbejdes en faglig beskrivelse og budget, som tilsammen redegør for, hvad virksomheden vil opnå med projektet og hvordan det skal gennemføres.

Innobooster: Tilskud på over 800.000 kr. 

Ansøger du om mere end 800.000 kr. laver Innovationsfonden en indledende vurdering af din ansøgning. Hvis den vurderes som tilstrækkelig perspektivrig inviteres du til en mundtlig præsentation foran Innobooster investeringspanel

Innobooster: Tilskud på under 800.000 kr. 

Innovationsfonden vurderer alene ansøgningen på baggrund af det indsendte materiale. 

Løbende vurdering af ansøgninger

Innobooster behandler løbende indkomne ansøgninger. Den typiske svartid på ansøgninger hvor der søges om mindre end 800.000 er ca. en måned. Hvis du søger om et tilskud på over 800.000 skal du forvente, at der vil gå 3-4 måneder, før du får et endeligt svar. Vores erfaring er ligeledes, at svartiden er længere, hvis du har indsendt din ansøgning lige op til en deadline. Får du et afslag, kan du sagtens forbedre din ansøgning og sende den ind igen. 

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Innobooster. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

17
nov
2020

I et Innobooster-projekt kan du få tilskud til at udvikle et nyt produkt eller en ny service, der ikke er på markedet i dag, eller markant forbedre en proces i virksomheden på en innovativ måde, så virksomhedens konkurrenceevne forbedres væsentligt. Ansøgningerne behandles løbende.

01
dec
2020

Innovationsfonden ønsker med Innobooster People at støtte vidensbaserede danske start-ups i deres udvikling efter den svære økonomiske situation, som COVID-19 har forårsaget. Fonden har med dette tiltag fokus på lovende start-ups, der allerede har opnået en validering af deres løsning i form af enten tilførsel af ekstern kapital eller omsætning.

Virksomheder kan søge om løntilskud på op til 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder i 12 måneder til 1 til 3 fuldtidsansatte udviklingsmedarbejdere med en videregående uddannelse. Der kan højst søges om 1.080.000 kr., og der gives max. én bevilling pr. virksomhed.

Hvem kan søge?

For at kunne komme i betragtgning skal din virksomhed have:

  • Dansk cvr nr og være under 5 år gammel
  • Tiltrukket kapital på min. 500.000 kr. i form af konvertibelt lån, kapitalindskud eller bevilling fra en ekstern investor eller fra et offentligt forsknings-, udvik- lings- eller innovationsprogram eller har opnået en omsætning på mindst 2 mio. kr. i seneste regnskabsår
  • Under 50 ansatte, samt højest 74 mio. kr i årlig omsætning eller årlig samlet balance
  • Virksomheden må ikke have overtaget en anden virksomheds aktivitet, have udloddet overskud eller være opstået gennem fusion 

Kan dit projekt få støtte fra Innobooster?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Innobooster. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant