InnoBooster

InnoBooster - forår 2018

Deadline: 1. juni 2018

I et InnoBooster-projekt kan du få tilskud til at udvikle et nyt produkt eller en ny service, der ikke er på markedet i dag, eller markant forbedre en proces i virksomheden på en innovativ måde, så virksomhedens konkurrenceevne forbedres væsentligt. Ansøgningerne behandles løbende og kan indsendes fra 15. januar til 1. juni. 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra InnoBooster

Få vejledning om InnoBooster

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra InnoBooster.

Om InnoBooster

InnoBooster investerer i små og mellemstore virksomheder og iværksættere. Formålet er at hjælpe med at omsætte gode ideer til værdi, der kan skabe vækst og beskæftigelse. Virksomheder i alle brancher kan søge om støtte. 

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant