Innobooster

Innobooster People

Deadline: 2. december 2020

Innovationsfonden ønsker med Innobooster People at støtte vidensbaserede danske start-ups i deres udvikling efter den svære økonomiske situation, som COVID-19 har forårsaget. Fonden har med dette tiltag fokus på lovende start-ups, der allerede har opnået en validering af deres løsning i form af enten tilførsel af ekstern kapital eller omsætning.

Virksomheder kan søge om løntilskud på op til 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder i 12 måneder til 1 til 3 fuldtidsansatte udviklingsmedarbejdere med en videregående uddannelse. Der kan højst søges om 1.080.000 kr., og der gives max. én bevilling pr. virksomhed.

Hvem kan søge?

For at kunne komme i betragtgning skal din virksomhed have:

  • Dansk cvr nr og være under 5 år gammel
  • Tiltrukket kapital på min. 500.000 kr. i form af konvertibelt lån, kapitalindskud eller bevilling fra en ekstern investor eller fra et offentligt forsknings-, udvik- lings- eller innovationsprogram eller har opnået en omsætning på mindst 2 mio. kr. i seneste regnskabsår
  • Under 50 ansatte, samt højest 74 mio. kr i årlig omsætning eller årlig samlet balance
  • Virksomheden må ikke have overtaget en anden virksomheds aktivitet, have udloddet overskud eller være opstået gennem fusion 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Innobooster

Kan dit projekt få støtte fra Innobooster

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Innobooster.

Alle opslag fra Innobooster

Om Innobooster

Innobooster investerer i små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale
samt nye, lovende start‐up virksomheder. Formålet er at omsætte gode ideer til vækst og jobs.
Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant