InnoFounder

InnoFounder - Experienced

Deadline: 12. marts 2020

Du kan søge støtte fra InnoFounder - Experienced hvis du har en innovativ forretnings-idé samt betydelig forsknings- og/eller erhvervserfaring.

InnoFounder-Experienced varer 12 måneder og tilbyder:

  • Månedligt støtte på 30.000 kr.
  • Tilskud på 100.000 kr til udvikling af forretningside
  • Løbende dialog om erfaringer og behov undervejs i forløbet med InnoFounder

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra InnoFounder

Kan dit projekt få støtte fra InnoFounder

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til InnoFounder.

Om InnoFounder

InnoFounder støtter iværksætteri og start-ups i den tidlige fase, hvor teknologi, produkt, service og forretningsmodel endnu ikke er færdigudviklet. Programmet forløber over 12 måneder og formidler økonomisk støtte i form af månedligt stipendium og et tilskud samt sparring.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant