Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Yder 100 - 195 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling, demonstration og test inden for:

Om Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Danmark har forpligtet sig til at tage handling for at reducere klimaændringerne med følgende målsætninger:

 • 70% reduktion af drivhusgasudledning (GHG) i Danmark inden 2030 og netto-nul udledning i 2050
 • Styrket miljø og natur
 • Øget konkurrenceevne for de danske virksomheder og industrier

For at nå disse mål har regeringen og regeringspartierne defineret fire missioner. Disse missioner fokuserer på udfordringer, som er kritiske for Danmark at tage fat på for at nå sine målsætninger.

Det overordnede formål med denne pulje er at danne stærke partnerskaber, der leverer tværsektorielle og markedsvaliderede løsninger inden for de definerede missioner. Partnerskaber dannet mellem vidensinstitutioner, forsknings- og teknologiorganisationer (GTS-institutter), virksomheder (opstart, SMV, store virksomheder), investorer, kommuner, klyngeorganisationer mv.

Ansøgningkrav til Innomission partnerskaber

Innovationsfonden Danmark - Innomission Partnerships har 4 specifikke missioner, som partnerskaber kan dannes omkring:

 • Indfangning og opbevaring eller brug af CO2: De foreslåede partnerskabsinitiativer skal sikre både kortsigtede virkninger og langsigtet innovationsindsats langs værdikæden, der dækker CO2-opsamling, midlertidig/permanent lagring, infrastruktur/transport og sektorkobling.
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mm.): Formålet er at mindske usikkerheden og opnå omkostningslighed mellem alternative grønne og fossile brændstoffer. F.eks. en klar og stabil indikation på, hvilke brændstoffer udover elektricitet, som kan erstatte fossile brændstoffer. Fortrinsvis en allerede global vare f.eks. brint, ammoniak, metanol og bioolie samtidig med, at det potentielt øger tilgængeligheden af ​​grøn brint drastisk.
 • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion: Formålet er at støtte forskning og udvikling inden for fire hovedspor med fokus på en bæredygtig omstilling inden for det danske Agro fødevare-system:
  • Arealanvendelse og -forvaltning
  • Dyrebaseret fødevareproduktion
  • Plantebaseret fødevareproduktion
  • Bioteknologisk baseret fødevareproduktion og alternative proteinkilder
 • Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler: Foreslåede partnerskaber under denne mission kan fokusere indsatsen inden for 3 specifikke områder: Plast, tekstiler eller begge (fælles) med de 4 overordnede mål:
  • Mål 1: Genbrug og genanvendelse af al plast og tekstiler
  • Mål 2: Genvinding på det højest mulige niveau
  • Mål 3: Frakobling af ressourceforbrug
  • Mål 4: Ingen overskudsproduktion

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships). Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

19
okt
2021

De foreslåede partnerskabsinitiativer skal sikre både kortsigtede virkninger og langsigtede innovationsindsatser langs værdikæden, der dækker CO2-opsamling, midlertidig/permanent opbevaring, infrastruktur/transport og sektorkobling, med det overordnede mål at blive et afgørende bidrag til:

 • målet om 70% CO2-reduktion inden 2030 og
 • langsigtede negative emissioner efter 2050
19
okt
2021

De ansøgende initiativer skal have et klart fokus på at udvikle og arbejde med implementering af centrale Power-to-X-teknologier til følgende sektorer inden for hovedsagelig tung trafik:

 • Landtransport
 • Skibe
 • Luftfart

Målet for projekterne er at reducere usikkerheden og opnå omkostningslighed mellem alternative grønne og fossile brændstoffer. F.eks. en klar og stabil indikation på, hvilke brændstoffer udover elektricitet, som kan erstatte fossile brændstoffer. Fortrinsvis en allerede global vare f.eks. brint, ammoniak, metanol og bioolie samtidig med, at det potentielt øger tilgængeligheden af ​​grøn brint drastisk.

19
okt
2021

Partnerskaber kan etableres inden for én eller flere af fire hovedspor med fokus på en bæredygtig omstilling inden for det danske Agri-fødevaresystem. Eksempelvis reduktion af metan-udledning, ammoniak og nitrater eller netto-nul/negativ udledning. De fire spor:

 • Arealanvendelse og -forvaltning
 • Plantebaseret fødevareproduktion
 • Dyrebaseret fødevareproduktion
 • Bioteknologisk baseret fødevareproduktion og alternative proteinkilder
19
okt
2021

Foreslåede partnerskaber kan fokusere indsatsen inden for 3 specifikke områder: Plast, tekstiler eller begge (fælles) med de 4 overordnede mål:

 • Mål 1: Genbrug og genbrug af al plast og tekstiler
 • Mål 2: Gendan på det højest mulige niveau
 • Mål 3: Frakobling af ressourceforbrug
 • Mål 4: Ingen overskudsproduktion

Kan dit projekt få støtte fra Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships). Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant