Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Mission 1: Opsamling og opbevaring eller brug af CO2

Deadline: 19. oktober 2021

De foreslåede partnerskabsinitiativer skal sikre både kortsigtede virkninger og langsigtede innovationsindsatser langs værdikæden, der dækker CO2-opsamling, midlertidig/permanent opbevaring, infrastruktur/transport og sektorkobling, med det overordnede mål at blive et afgørende bidrag til:

  • målet om 70% CO2-reduktion inden 2030 og
  • langsigtede negative emissioner efter 2050

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Kan dit projekt få støtte fra Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships).

Om Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Innovationsfonden investerer med denne pulje i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission-partnerskaber) for at fremskynde udviklingen af banebrydende løsninger lige fra strategisk sammenhængende forskning til kommercialisering, med fokus på kort-, mellem- og langsigtet effekt. Puljen modtager ansøgninger inden for følgende fire temaer:

  • Mission 1: Indfangning og opbevaring eller brug af CO2
  • Mission 2: Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mm.)
  • Mission 3: Klima og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Mission 4: Cirkulær økonomi med fokus på plastaffald og tekstiler
Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant