Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Mission 3: Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion

Deadline: 19. oktober 2021

Partnerskaber kan etableres inden for én eller flere af fire hovedspor med fokus på en bæredygtig omstilling inden for det danske Agri-fødevaresystem. Eksempelvis reduktion af metan-udledning, ammoniak og nitrater eller netto-nul/negativ udledning. De fire spor:

  • Arealanvendelse og -forvaltning
  • Plantebaseret fødevareproduktion
  • Dyrebaseret fødevareproduktion
  • Bioteknologisk baseret fødevareproduktion og alternative proteinkilder

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Kan dit projekt få støtte fra Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships).

Om Mission-drevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission Partnerships)

Innovationsfonden investerer med denne pulje i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber (Innomission-partnerskaber) for at fremskynde udviklingen af banebrydende løsninger lige fra strategisk sammenhængende forskning til kommercialisering, med fokus på kort-, mellem- og langsigtet effekt. Puljen modtager ansøgninger inden for følgende fire temaer:

  • Mission 1: Indfangning og opbevaring eller brug af CO2
  • Mission 2: Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mm.)
  • Mission 3: Klima og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Mission 4: Cirkulær økonomi med fokus på plastaffald og tekstiler
Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant