Innovationsfonden

Yder 5 - 30 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af ny viden og teknologi. I 2018 uddeler fonden mere end 500 mio. kr. til innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Innovationsfondens arbejder inden for 6 fagområder:

 • Bioressourcer, fødevarer og livsstil
 • Handel, service og samfund
 • Energi, miljø og klima
 • Produktion, materialer, digitalisering og IKT
 • Infrastruktur, transport og byggeri
 • Biotek, medico og sundhed

Grand Solutions

Innovationsfonden støtter store projekter - Grand Solutions - med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Det kan være udvikling af et produkt, proces eller opbygning og udvikling af langsigtede og generiske forskningskompetencer.

Investeringsmuligheder for Grand Solutions

 • Åbent opslag: Åbent for alle med en god idé. Investeringerne er ikke er bundet til et bestemt tema.
 • Temabaserede opslag: Investeringer i projekter, som falder under et af fondens prædefinerede fokusområder.

Finansieringsgrad for deltagere

 • SMV'er: 35-75%
 • Store virksomheder: 25-65%
 • Statslige organisationer og forskningsinstitutioner: 90% + evt. overhead
 • GTS-institutter: Op til 60% 

Krav til projekterne

 • 2-5 års varighed
 • Støttebeløb på 5-30 mio. kr. pr. projekt.

ErhvervsPhD

En ErhvervsPhD er et erhvervsrettet forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-studerende og et universitet. Den ErhvervsPhD-studerende er ansat i en virksomhed i Danmark og samtidig indskrevet på et universitet. 

Finansieringsgrad for deltagere

 • Innovationsfonden finansierer op til 17.000 kr. om måneden af den ErhvervsPhD-studerendes løn i tre år, dog højst 50% af bruttolønnen (bruttoløn er løn plus pensionsbidrag).
 • Virksomheden har også 100.000 kr. til rådighed til den ErhvervsPhD-studerendes rejser og deltagelse i p.hd.-kurser.
 • Innovationsfonden giver universitetet et fast beløb til dækning af vejledning, fasciliteteter, kurser, bedømmelser og formidling. 360.000 kr. til et projekt inden for teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskab og 252.000 kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab. 

InnoBooster

Med InnoBooster ønsker Innovationsfonden at støtte gode ideer fra SMV'er, iværksættere og forskere. InnoBooster investerer 50.000 - 5 mio. kr. i lovende projekter, der demonstrerer nytænkning og stort markedspotentiale. 

Læs mere om InnoBooster her. 

Internationale opslag

Innovationsfonden samarbejder løbende med myndigheder i andre lande, for at skabe tværnationale samarbejder. Det kan fx. være nordisk samarbejde eller samarbejde med ét specifikt land. Vi holder løbende øje med muligherne for danske virksomheder, og du vil kunne finde de mest relevante opslag herunder. 

 

 

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Innovationsfonden. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

14
aug
2018

Under Åbent Opslag kan alle virksomheder eller organisationer med en god idé søge om støtte fra Innovationsfonden. Der kan søges støtte til vidensbaserede projekter, der leder til øget vækst og beskæftigelse i Danmark og/eller løser vigtige danske samfundsproblemer. Innovationsfondens formål med investeringer inden for Åbent Opslag er at styrke usædvanlige og værdiskabende forsknings-og innovationsprojekter, som går på tværs af fagområder, og/eller som ligger uden for de temaspecifikke Grand Solutions-opslag.

14
aug
2018

Investeringer i 'Fremtidens Samfund' skal skabe værdi for det danske samfund gennem nye innovative løsninger på samfundsudfordringer. Innovationsfonden ønsker at understøtte social, miljømæssig og økonomisk værdiskabelse i samfundet og muliggøre national og global vækst. De 5 hovedtemaer er: 1. Sociale udfordringer i samfundet; 2. Arbejdsmarkedet og arbejdslivet; 3. Uddannelsesbehov og nye læringskrav; 4. Den offentlige sektor og innovative tiltag; 5. Forbrug og individualisering.

14
aug
2018

Det danske samfund er under konstant forandring, med nye behov, nye udfordringer og nye teknologiske muligheder. Opslaget dækker over forskning og nye værdiskabende løsninger på konkrete problemstillinger, hvor nye eller kendte teknologier anvendes på en ny og værdiskabende måde, der åbner for hidtil usete samfunds- og markedsmuligheder. Opslaget omfatter de nye teknologiske muligheder inden for, bla. Produktionsteknologi og -systemer, IKT, digitalisering og Big Data, cyber- og informationsikkerhed, droneteknologi, bio- og life science, materialer og energi. 

04
sep
2018

The overall purpose of this call is to bring personalised medicine (PM) to the patient/citizen. The main focus should be on the use of data already available within the health care system, such as existing omics, imaging, clinical and other healthcare data, rather than on generating new basic data. 

The call is a collaboration between the Nordic countries (Denmark, Iceland, Sweden, Norway and Finland) and projects must consist of participants from at least three countries, at least two of which must be from the mentioned countries. 

25
sep
2018

Er du et forskertalent, ansat i en virksomhed eller på et universitet, og har du ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden? En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. Innovationsfonden investerer i forskningsprojekter inden for alle fagområder, så længe det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og med kommerciel relevans for virksomheden.

Kan jeres projekt få støtte fra Innovationsfonden?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Innovationsfonden. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant