Innovationsfonden

Yder 5 - 30 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af ny viden og teknologi. I 2018 uddeler fonden mere end 500 mio. kr. til innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Innovationsfondens arbejder inden for 6 fagområder:

 • Bioressourcer, fødevarer og livsstil
 • Handel, service og samfund
 • Energi, miljø og klima
 • Produktion, materialer, digitalisering og IKT
 • Infrastruktur, transport og byggeri
 • Biotek, medico og sundhed

Grand Solutions

Innovationsfonden støtter store projekter - Grand Solutions - med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Det kan være udvikling af et produkt, proces eller opbygning og udvikling af langsigtede og generiske forskningskompetencer.

Investeringsmuligheder for Grand Solutions

 • Åbent opslag: Åbent for alle med en god idé. Investeringerne er ikke er bundet til et bestemt tema.
 • Temabaserede opslag: Investeringer i projekter, som falder under et af fondens prædefinerede fokusområder.

Finansieringsgrad for deltagere

 • SMV'er: 35-75%
 • Store virksomheder: 25-65%
 • Statslige organisationer og forskningsinstitutioner: 90% + evt. overhead
 • GTS-institutter: Op til 60% 

Krav til projekterne

 • 2-5 års varighed
 • Støttebeløb på 5-30 mio. kr. pr. projekt.

ErhvervsPhD

En ErhvervsPhD er et erhvervsrettet forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-studerende og et universitet. Den ErhvervsPhD-studerende er ansat i en virksomhed i Danmark og samtidig indskrevet på et universitet. 

Finansieringsgrad for deltagere

 • Innovationsfonden finansierer op til 17.000 kr. om måneden af den ErhvervsPhD-studerendes løn i tre år, dog højst 50% af bruttolønnen (bruttoløn er løn plus pensionsbidrag).
 • Virksomheden har også 100.000 kr. til rådighed til den ErhvervsPhD-studerendes rejser og deltagelse i p.hd.-kurser.
 • Innovationsfonden giver universitetet et fast beløb til dækning af vejledning, fasciliteteter, kurser, bedømmelser og formidling. 360.000 kr. til et projekt inden for teknisk, natur-, jordbrugs-, veterinær- og sundhedsvidenskab og 252.000 kr. til et projekt indenfor humaniora og samfundsvidenskab. 

InnoBooster

Med InnoBooster ønsker Innovationsfonden at støtte gode ideer fra SMV'er, iværksættere og forskere. InnoBooster investerer 50.000 - 5 mio. kr. i lovende projekter, der demonstrerer nytænkning og stort markedspotentiale. 

Læs mere om InnoBooster her. 

 

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Innovationsfonden. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

14
aug
2018

Under Åbent Opslag kan alle virksomheder eller organisationer med en god idé søge om støtte fra Innovationsfonden. Der kan søges støtte til vidensbaserede projekter, der leder til øget vækst og beskæftigelse i Danmark og/eller løser vigtige danske samfundsproblemer. 

Opslaget offentliggøres ultimo februar 2018. 

14
aug
2018

Opslaget offentliggøres ultimo februar 2018. 

14
aug
2018

Opslaget offentliggøres ultimo februar 2018. 

Kan jeres projekt få støtte fra Innovationsfonden?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Innovationsfonden. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant