Innovationsfonden

Fremtidens samfund - Grand Solutions 2018

Deadline: 14. august 2018

Investeringer i 'Fremtidens Samfund' skal skabe værdi for det danske samfund gennem nye innovative løsninger på samfundsudfordringer. Innovationsfonden ønsker at understøtte social, miljømæssig og økonomisk værdiskabelse i samfundet og muliggøre national og global vækst. De 5 hovedtemaer er: 1. Sociale udfordringer i samfundet; 2. Arbejdsmarkedet og arbejdslivet; 3. Uddannelsesbehov og nye læringskrav; 4. Den offentlige sektor og innovative tiltag; 5. Forbrug og individualisering.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Innovationsfonden

Kan dit projekt få støtte fra Innovationsfonden

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Innovationsfonden.

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden støtter store projekter med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Det kan være udvikling af et produkt, proces eller opbygning og udvikling af forskningskompetencer. 

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant